Haku

2/19/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/19/81

Ratkaisu annettu: 28.05.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta asiassa, jossa kaksi kelaa hiiliterästä oli pudonnut kuljetuksen aikana autosta. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Kuljetusliike B, jolla on ollut kuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiö A:ssa, on ottanut Hämeenlinnasta lähettäjä C:ltä kuljetettavakseen hiiliteräsrullia Västerhamningeen Ruotsiin. Lähellä Raisiota kaksi kelaa oli suistunut autosta maantielle ja vahingoittunut. Lähettäjä C on pyytänyt korvausta vakuutusyhtiö A:lta, joka on evännyt korvausvaatimuksen.

Vakuutusyhtiö A on todennut, että lähetys on ollut C:n lastaama. Rullat ovat olleet tuettuina "klosseilla", jotta ne eivät pääsisi liikkumaan auton pituussuunnassa, mutta poikittaisen liikkeen varalta tuenta on puuttunut kokonaan, ja tämän seurauksena rullat ovat päässeet liikkumaan sivuittain auton ajaessa kaarteessa. Tiekuljetussopimuslain 29 §:n mukaan rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut lähettäjän suorittamasta puutteellisesta kuormaamisesta ja ahtaamisesta. Kuljetusliikkeen mukaan matkalla ei ole myöskään tapahtunut mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Koska kuljetusliike B ei ole syyllistynyt virheeseen tai laiminlyöntiin kyseistä kuljetustehtävää suorittaessaan, vakuutusyhtiö A katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen vahingon johdosta.

Kuljetusliike B on todennut kuljettaneensa jo useita vuosia C:n kuljetuksia sekä Pohjoismaihin että mannermaalle. Nyt kysymyksessä oleva vahingonkorvausasia on ainoa vuonna 1980 tapahtunut vahinko. Kuljetusliike B on kuljettanut 1980 lähinnä Ruotsiin 177 täyskuormaa ja mannermaalle 32 kuormaa, joten kuljetusliike B:llä on ollut täydet perusteet hyväksyä C:n käyttämä kiinnitystapa. Tästä hyväksyttävyydestä on esimerkkinä se, että 209 kuljetettua kuormaa kohti on sattunut yksi vahinko. Kuljetusvaurio tapahtui auton noustessa Hämeenlinnan tieltä Naantaliin menevälle tielle jyrkässä kaarteessa, jolloin kaksi rullaa luisui auton lavalta tien viereen. Kolmas rulla pysyi auton lavalla. Kuljetusliike B katsoo olevansa tiekuljetussopimuslain mukaisessa vastuussa kuljetettavaksi otetun lähetyksen suhteen.

C ei ole antanut lausuntoa asiassa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että lähettäjä on suorittanut tavaran kuormaamisen ja ahtaamisen. Lautakunta katsoo, että vahinko on vallinneet olosuhteet huomioon ottaen voinut johtua siitä, että kuorma on sivusuunnassa tapahtuvaa liikettä silmällä pitäen tuettu puutteellisesti. Näiltä osin rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta vahingosta.

Toisaalta lautakunnan saamat tiedot kuljetuksiin liittyvistä tapahtumista ja erityisesti siitä, että samalla tavalla tuettuja kuljetuksia on suoritettu suuri määrä ilman vahinkoja, antavat aiheen olettaa, ettei vahinko ole aiheutunut pelkästään lähettäjän suorittamasta kuormauksesta ja ahtauksesta. Lautakunta katsookin, että kyseisessä tapauksessa vahinkoon on myötävaikuttanut jokin kuljetussuoritukseen liittyvä tapahtuma. Sen vuoksi lautakunta tiekuljetussopimuslain 30 §:n nojalla katsoo, että kuljetusliike B on osittain vastuussa sattuneesta vahingosta. Koska lautakunnalla ei ollut käytettävissään riittävästi tapahtumatietoja vastuun jakamisen suorittamiseksi, lautakunta ei katso voivansa antaa lausuntoa siitä, missä määrin eri syyt ovat myötävaikuttaneet vahinkoon.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA