Haku

21/86/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 21/86/83

Ratkaisu annettu: 22.12.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli sopinut lähettäjän kanssa tämän pianon kuljettamisesta muuttokuorman yhteydessä Jyväskylästä Tornioon. Rahdinkuljettaja hoiti kuljetettavan pianon kuormaukseen ja purkamiseen liittyvän kantamisen. Piano oli tällöin ollut huovalla suojattu. Rahdinkuljettajan edustajan siirtäessä pianoa autosta vastaanottajan neljännessä kerroksessa sijaitsevaan asuntoon erityistä telaketjulaitetta käyttäen piano naarmuuntui molemmista päistään.

Vakuutusyhtiön kanta

Yhtiö on torjunut rahdinkuljettajalle tehdyn korvausvaatimuksen katsoen, ettei pianon kantamista auton läheisyydestä asuntoon voida pitää tiekuljetussopimuslain mukaisena tavaran kuljettamisena, vaan että tavaran kuljettamiseen liittyvä tavaroiden lastaus/purkaus sisältää ainoastaan siirron auton läheisyydestä lavalle/tavaran siirron auton sivulle sen välittömään läheisyyteen. Näin ollen rahdinkuljettajan TKSL:n mukainen vastuu ei ulotu tavaran kantamiseen liittyvään toimintaan, koska muusta ei ollut sovittu.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa rahdinkuljettajan vastuun ulottuvuudesta eli siitä, käsittääkö sanonta "kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana" myös kyseessä olevan tapauksen, milloin luovutuksen voidaan katsoa tapahtuneen sekä onko vahinko korvattavissa vakuutusehtojen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Kun kuljetussopimus tässä tapauksessa on osapuolten kesken tehty suullisesti, jää harkinnan varaiseksi kysymys siitä, milloin tavara toisaalta on katsottava rahdinkuljettajan toimesta vastaanotetuksi, toisaalta luovutetuksi. Huomioon ottaen sen, että kysymyksessä on ollut muuttokuorman kuljetus, josta on annettu yksi toimeksianto, jonka rahdinkuljettaja on puolestaan ottanut vastaan pyrkimättä erittelemään kuljetuksen eri osia, ja kun tavaran luonne on sellainen, että se säännönmukaisesti siirretään huoneistosta huoneistoon, lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran ja luovuttanut sen muuttokuorman omistajan huoneistossa.

Muuttokuorman suhteen on katsottava edellytetyn, että tavaran purku tapahtui rahdinkuljettajien edustajien toimesta siten, että tavara siirrettiin autosta vastaanottajan huoneistoon. Kun lautakunta näin ollen katsoo pianon vaurioituneen kuljetuksen aikana ennen sen luovuttamista vastaanottajalle ja luovutuksen tapahtuneen vastaanottajan huoneistossa, lautakunta katsoo TKSL:n 27 §:n mukaisesti, että sanottu lainkohta soveltuu nyt kysymyksessä olevaan tapaukseen ja että luovutus on tapahtunut vastaanottajan huoneistossa. Tässä lautakunta on nimenomaan kiinnittänyt huomiota siihen, että kuljetusta ei ole yritetty jakaa eri osiin ja että tavaran luonne liittää sen siirrot välittömästi tiekuljetukseen. Koska vakuutusehdot kattavat TKSL:n mukaisen vastuun ja kun tavaraa ei erikseen käytännön syistä suojata siirrettäessä sitä autoon tai autosta, lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vahinko on vakuutusyhtiön korvattava.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia