Haku

21/64/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 21/64/82

Ratkaisu annettu: 20.01.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli 23.10.1982 siirtämässä noin kolme viikkoa aikaisemmin vastaanottajan piha-alueelle tuomaansa hydraulista, yli kahden tonnin painoista levyleikkuria vastaanottajan halliin. Siirto suoritettiin kuorma-autolla ja tarkoitus oli nostaa kone auton nosturilla sen lavalle ja kuljettaa sisälle halliin pihalta n. 20 metrin pituinen matka. Sopimuksen mukaan rahdinkuljettaja hoitaisi kuormaukset, hän oli tilannut ulkopuolisen trukin kuljettajineen avustamaan kuormauksessa. Nostettaessa konetta auton lavalle se kosketti lavan reunaa, jolloin kone putosi ja vaurioitui. Rahdinkuljettajan ilmoituksen mukaan kyseessä oli ns. loppukuljetus, josta ei laadittu erillistä rahtikirjaa, koska laskutus koko kuljetuksesta suoritettiin vasta kuljetuksen tultua loppuun suoritetuksi. Tavaran vastaanottaja katsoo, että vahinko tapahtui julkisella maantiekuljetuskalustolla liikennöitävällä alueella.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kysymyksessä ei ollut sellainen tiellä tapahtuva kuljetus, johon tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohta 1.1.1. soveltuu, vaan erillinen kuljetus.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, onko kysymyksessä tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.1.1. tarkoittama vahingonkorvauksen piiriin kuuluva vahinko.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdassa 1.1.1. käytettyä sanontaa tiellä tapahtuvasta kuljetuksesta ei tule tulkita TKSL:n 1 §:n määritelmästä poiketen sen alueen suhteen, jolla kuljetus suoritetaan.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että siirto halliin on ollut alkuperäisen kuljetussopimuksen osa, jossa siirto tapahtui suunniteltua myöhäisempänä ajankohtana, minkä vuoksi sitä on tulkittava TKSL:n mukaan.

Lautakunta katsoo, että po. kuljetuksen osaa tässä tapauksessa on pidettävä rahdinkuljettajan ja tavaran vastaanottajan kesken sovittuna, varsinaisen kuljetuksen kiinteänä osana. Kun rahdinkuljettaja TKSL:n 27 §:n mukaan on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, ja kun tavara on katsottava luovutetuksi vasta loppukuljetuksen jälkeen, lautakunta katsoo, että kysymyksessä on tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.1.1 tarkoittama vahinko, joka näiden ehtojen kohdan 1.3.1. on vakuutusyhtiön korvattava.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA