Haku

2/143/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/143/86

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vastaanottaja (maahantuoja)

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti kuljetettavakseen hollantilaiselta lähettäjältä 2800 kartonkia vihanneksia. Tavaraerän saavuttua Suomeen havaittiin purettaessa sitä vastaanottajan tiloissa osan kuljetetuista vihanneksista pilaantuneen, koska lastitilan lämpötila oli noussut huomattavasti. Lausunnonpyytäjän mukaan lämpötilan nousu oli johtunut siitä, että lastitila on ahdattu liian täyteen, jolloin ilman kierto kuormatilassa oli estynyt ja siitä, että osa vihanneksista oli kuormattu ilman palettia.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vastaanottaja katsoo, että vaikka lastaus on suoritettu lähettäjän edustajan toimesta ja tämän vastuulla, rahdinkuljettajan on huolehdittava tavaran ahtaamisesta. Mikäli rahdinkuljettaja ei ole suorittanut ahtaamista, hänen on kuitenkin tarkastettava ahtaus ja tehtävä varauma mahdollisesta puutteellisuudesta lähettäjälle.

Koska rahdinkuljettaja ei ollut hankkinut sopivia lavoja ilman esteettömän kerron turvaamiseksi eikä tarkastanut ahtausta eikä liioin tehnyt varaumaa lähettäjän suorittaman ahtauksen puutteellisuudesta, vastaanottaja pitää rahdinkuljettajaa vastuussa vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vastaanottaja pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa vahingosta TKSL:n perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan pääsääntöisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tällaista vastuuta rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole saman lain 29 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan, mikäli tavaraa on käsitellyt, kuormannut tai ahdannut lähettäjä tai hänen puolestaan toimiva henkilö.

Koska käsiteltävänä olevassa tapauksessa tavaran lähettäjän edustaja on suorittanut kuljetettavan vihanneserän ahtaamisen rahdinkuljettajan ajoneuvon lastitilaan, eikä asiakirjoista käy ilmi, että rahdinkuljettaja normaalin tarkastuksen yhteydessä olisi saattanut havaita sellaisia puutteellisuuksia ahtauksessa, joista hänen olisi tullut tehdä merkintä rahtikirjaan TKSL 12 §:n mukaan, lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vihanneserän vahingoittumisesta. Päätöksestä äänestettiin.

Eri mieltä oleva jäsen:

Rahdinkuljettajan yleisten kuljetus- ja vastuumääräysten 4 § d)-kohdan mukaan lähettäjän on omalla vastuullaan huolehdittava tavaran kuormauksesta ja ahtauksesta. Sikäli kuin tällä ehdolla pyritään vapauttamaan rahdinkuljettaja hänen velvollisuudestaan tarkastaa tavaran ahtaus, ehto on ristiriidassa TKSL:n säännösten kanssa. Koska saadun selvityksen mukaan rahdinkuljettajan edustaja on ollut paikalla tavaraa lastattaessa eikä ole tehnyt huomautuksia tavaran ahtauksesta, rahdinkuljettaja on vastuussa puutteellisesta ahtauksesta aiheutuneesta vahingosta.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia