Haku

2/121/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 2/121/85

Ratkaisu annettu: 02.05.1985

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 7.9.1984 lähettäjän paikkakunnan A tehtaalta kuljetettavakseen vastaanottajalle paikkakunnalle B samalle lavalle pakattuina perforointilaitteen muovisen annosteluputken ja telavaipan, joista viimeksi mainittu oli pakattu puulaatikkoon. Nämä oli suojattu muovilla ja kiinnitetty kuljetuslavaan kolmella teräsvanteella. Pakkaus oli ehjä kuormausvaiheessa. Kuljetuksen saavuttua perille tavaran vastaanottaja ilmoitti perforointilaitteen toisen pään siirtyneen lavalta pois ja muovisen annosteluputken rikkoutuneen. Vastaanottajan omistama annosteluputki oli rikkoutunut korjauskelvottomaksi.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo, että tavarat oli pakattu tukevasti kuljetusta varten lavalle ja siirtymisen aiheutti normaalia rajumpi käsittely välilastauksen tai siirron yhteydessä, jolloin massiivinen perforointilaite siirtyi lavalla aiheuttaen annosteluputken rikkoutumisen.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että lähetys oli kuljetettu pakkaamattomana. Tavarat olivat päässeet liikkumaan kuljetuslavalla muovikelmun alla, jolloin oli syntynyt vaurio. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei rahdinkuljettajalla ole TKSL 28 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan TKSL 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, koska vahingon voidaan olettaa johtuneen tavaran pakkaamattomuudesta. Yhtiö katsoo edelleen, että kannevalta rahdinkuljettajaa kohtaan on TKSL 40 a §:n nojalla menetetty, koska muistutusta ei kyseisen lainkohdan mukaan ole rahdinkuljettajalle tehty.

Lausuntopyyntö

Lähettäjä pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiön ottama kanta oikea.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tavara ei kuljetettavaksi luovutettaessa ole kestänyt kuljetukseen liittyviä rasituksia, vaan se on vahingoittunut. Vahingon on katsottava johtuneen puutteellisesta pakkauksesta. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta.

Asiakirjoista ei löydy selvitystä kysymykseen, onko tavaran vahingoittumisesta tehty TKSL 40 a §:n 1 momentin mukainen muistutus. Mikäli sellaista ei ole tehty kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, on vahingon kärsineen kannevalta menetetty.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA