Haku

21/140/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 21/140/85

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 12.4.1985 kuljetettavakseen ioninvaihtimen lähettäjältä Hyvinkäältä toimitetavaksi saman yhtiön toimipaikkaan Jyväskylään. Kuormauksen suorittivat kuljetusliikkeen kuljettaja ja lähettäjän trukinkuljettaja ilman, että kuljetettavan tavaran kuormaamisesta olisi sovittu mitään erityistä. Kuljetusliikkeen kuljettaja kiinnitti ioninvaihtimen trukin nostosakaraan kuljetusliikkeen nostoliinoilla. Tavara siirrettiin nostosakaran varassa noin 10 metriä kuljetusajoneuvon viereen. Nostettaessa säiliötä auton lavan tasalle nostoliinan liitos petti, jolloin säiliö putosi maahan ja vaurioitui. Tämän jälkeen säiliö kuljetettiin Jyväskylään.

Lausunnonpyytäjän kanta perusteluineen

Vakuutusyhtiö katsoo, että tavaran kuormaamisesta ei etukäteen ollut sovittu mitään. Yhtiön mukaan kuormaaminen olisi edellyttänyt erityisiä laitteita. Näin ollen rahdinkuljettajan ei ole katsottava vielä ottaneen tavaraa kuljetettavakseen vahingon tapahtuessa. Tämän perusteella vakuutusyhtiö katsoa, että rahdinkuljettaja ei ole TKSL 27 §:n mukaisessa vastuussa syntyneestä vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja TKSL 27 §:n mukaisessa vastuussa vahingosta, ja mikäli näin katsottaisiin, voiko rahdinkuljettaja vastuusta vapautuakseen vedota tiekuljetussopimuslain 29 §:n mukaisiin vapautusperusteisiin.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Kyseisessä tapauksessa vahinko on osapuolten yhdenmukaisten ilmoitusten mukaan tapahtunut kuormattaessa tavaraa rahdinkuljettajan autoon. Vahingon tapahtuessa kuljetettavan ioninvaihtimen säiliö riippui rahdinkuljettajan nostoliinojen ja lähettäjän trukinkuljettajan käyttämän trukin nostosakaran varassa. Säiliö vaurioitui nostettaessa sitä auton lavan tasolle, koska nostoliinan liitos petti.

Rahdinkuljettajan autonkuljettajan on katsottava vahingon sattuessa eli kuormausvaiheessa toimineen yksinomaan tavaran lähettäjän avustajana ilman, että rahdinkuljettaja olisi vielä vahingon sattuessa ottanut tavaraa kuljetettavaksi. Sen vuoksi lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajalla ei ole TKSL 27 §:n mukaista vastuuta sen johdosta, että hänen ei ole katsottava ottaneen tavaraa vastaan vahingon tapahtuessa.

Koska rahdinkuljettajan autonkuljettajan on katsottava vahinkotilanteessa toimineen yksinomaan tavaran lähettäjän trukinkuljettajan avustajana tavaraa kuormattaessa, ei rahdinkuljettajalla TKSL 29 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella myöskään ole 27 §:n mukaista vastuuta.

Lausunnon antaminen siitä, onko rahdinkuljettaja muulla perusteella vastuussa vahingosta, ei kuulu lautakunnan toimivaltaan.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA