Haku

21/114/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 21/114/84

Ratkaisu annettu: 04.04.1985

Lausunnonpyytäjä: Vastaanottaja

Tapahtumatiedot

Moniteräsaha kuljetettiin Saksan Liittotasavallasta 28.7.1983 alkaneella kuljetuksella vastaanottajan sahalle, jonne kuljetus saapui perjantaina 5.8.1983 iltapäivällä työpäivän päätyttyä. Saha oli kuljetuksen ajaksi kiinnitetty pulttaamalla puiseen alustaan ja sen terälaitteet ja muut irto-osat oli erikseen kartonkiin pakattuina sidottu koneen runkoon, jonka päälle oli asetettu muovisuojus. Saapumisajankohdan myöhäisyydestä johtuen ei sahaa enää vastaanottohetkellä tutkittu, varsinkaan kun lähetys päällisin puolin näytti ehjältä. Lähetys purettiin seuraavana maanantaina 8.8.1983, jolloin havaittiin, että koneen rungossa oli painaumia. Vastaanottaja ilmoitti vaurioista välittömästi puhelimitse koko kuljetuksesta ja maahantuonnista huolehtineen huolitsijan edustajalle, joka teki asiasta kirjallisen reklamaation rahdinkuljettajalle keskiviikkona 10.8.1983.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vastaanottajan käsityksen mukaan moniteräsahan vauriot olivat sen laatuisia käsittäen murtumia hitsauksessa ja muutaman millimetrin suuruisia painaumia sahan rungossa, että vastaanottaja ei voinut todeta vahinkoa olosuhteet huomioon ottaen ennen maanantaita 8.8.1983, jolloin sahaa alettiin asentaa paikoilleen.

Vakuutusyhtiön kanta

Rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö on huolitsijalle 10.8.1983 tehdyn vahinkoilmoituksen johdosta suorittanut vahinkotarkastuksen 14.10.1983. Vakuutusyhtiö viittaa TKSL:n 40 §:n säännökseen ja katsoo, että koska saha oli purettu terminaaliin huomautuksitta ja luovutettu huomautuksitta vastaanottajalle, rahdinkuljettajaa ei mainitun lainkohdan mukaan voida pitää korvausvelvollisena.

Lausuntopyyntö

Vastaanottaja pyytää lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja velvollinen korvaamaan moniteräsahan vaurioitumisen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 40 §:ssä säädetään muun muassa, että jos kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta yhdessä rahdinkuljettajan kanssa tavaran tilaa ja esittämättä rahdinkuljettajalle vahingoittumisen laatua osoittavaa muistutusta, katsotaan, jollei muuta näytetä, että tavara oli rahtikirjan osoittamassa tilassa kun vastaanottaja otti sen vastaan. Jos vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan tehtävä muistutus viimeistään tavaraa luovutettaessa. Muissa tapauksissa muistutus on esitettävä seitsemän päivän kuluessa.

Koska tavaran muovipäällyste oli tavaraa vastaanotettaessa ehjä ja tavaralle aiheutuneet ulkoiset vahingot vähäisiä, lautakunta katsoo, ettei vastaanottajalla olisi ollut aihetta tutkia tavaraa niin yksityiskohtaisesti, että hänen olisi tullut havaita vahingot tavaraa vastaanottaessaan. Lautakunnan käsityksen mukaan vastaanottaja on siten tehnyt muistutuksen virheestä ajoissa.

Kun asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi sattunut ennen tavaran kuljetettavaksi ottamista tai sen luovutuksen jälkeen, eikä siitä, että se olisi johtunut tiekuljetussopimuslain 29 §:ssä tarkoitetusta syystä, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös syntyi äänestyksen tuloksena.

Eriävää mieltä olleet kaksi jäsentä katsoivat, että vahingon ei voida olettaa syntyneen kuljetuksen aikana.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA