Haku

20/63/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 20/63/82

Ratkaisu annettu: 17.12.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta kuljetettavaksi otetulla perävaunulle aiheutuneesta vahingosta.

Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli ottanut kuljetettavakseen erään meijerin omistaman maidonkeräilyperävaunun Kaarelasta vastaanottajan osoitteeseen A. Kuljetustehtävän antanut vastaanottajan osastopäällikkö oli puhelimitse ilmoittanut toimeksiannon saaneelle liikennöitsijälle, että perävaunu oli tuotava mainitussa osoitteessa olevasta portista tehdasalueella sijaitsevan hallin päähän. Perävaunun siirron suorittanut kuljettaja oli kuitenkin jättänyt perävaunun tehdasalueen aidan ulkopuolelle, koska portti oli ollut suljettu. Kun liikennöitsijä myöhemmin oli saanut tietoonsa perävaunun jättöpaikan, hän oli välittömästi määrännyt sen siirrettäväksi alun perin sovittuun paikkaan. Kun perävaunua ryhdyttiin siirtämään illalla n. klo 19.30, havaittiin sen joutuneen ilkivallan kohteeksi.

Vakuutusyhtiö on viitannut soveltamaansa tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen ehtoon 14.32 ja kieltäytynyt suorittamasta vahingonkorvausta perustellen vahingon johtuneen siitä, että ajoneuvo oli jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa.

Rahdinkuljettajan käsityksen mukaan vakuutusyhtiön viittaus vastuuvakuutuksen yleisten ehtojen mainittuun kohtaan ei ole oikea, vaan mikäli rahdinkuljettajan on tiekuljetussopimuslain mukaisesti katsottava olevan vastuussa vahingosta, ei vakuutusyhtiö saata vedota vastuuvakuutuksen kohdan 14.32 vastuun rajoitukseen.

Vastaanottaja on katsonut, että vaunu on luovutettu vasta silloin, kun se luovutettiin tehtaan pihalla. Kun vaunu tuolloin oli jo vahingoittunut ja kun vahingoittuminen siis oli tapahtunut vaunun kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, on rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan velvollinen korvaamaan vahingon.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja on saanut toimeksiannon siirtää perävaunun vastaanottajan tehdasalueelle osoitteeseen A. Kuljettaja oli kuitenkin jättänyt perävaunun osoitteessa B olevalle tontille, koska vastaanottajan portti oli ollut suljettu. Kun määräyksen saanut liikennöitsijä oli, saatuaan tietää todellisesta jättöpaikasta, käskenyt asianomaisen kuljettajan siirtämään perävaunun vastaanottajan pihaan tien A puoleisesta portista, havaittiin perävaunun joutuneen ilkivallan kohteeksi ja vaurioituneen.

Koska rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain 27 §:n perusteella vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, ja asiakirjoista ilmenee, että rahdinkuljettajan edustaja oli jättänyt kuljetettavaksi otetun perävaunun muualle kuin mihin se annettujen ohjeiden mukaisesti tuli kuljettaa, ja perävaunu käsiteltävässä tapauksessa on rinnastettavissa kuljetettavaksi otettuun tavaraan, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa perävaunun vahingoittumisesta ennen sen luovuttamista vastaanottajalle, minkä luovutuksen on siis katsottava tapahtuneen vasta kun perävaunu oli siirretty alunperin sovittuun paikkaan.

Koska perävaunu on ollut kuljetuksen kohteena ja siis tavaraan rinnastettavissa, lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö ei tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen kohdan 14.321 perusteella voi vapautua vastuusta rahdinkuljettajaan nähden.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHWOLAUTAKUNTA