Haku

20/139/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 20/139/85

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettajan autoon kuormattiin 11.6.1985 Helsingissä lähettäjän tehtaalla muun ohessa 13 kelaa antennikaapelia. Kuormaus tapahtui siten, että lähettäjän trukki nosti kelat auton lavalle, jossa rahdinkuljettajan autonkuljettaja asetti ne paikoilleen lomittain tilaa säästääkseen. Kuormaustavasta ei lastauksen aikana huomautettu. Rahdinkuljettajan vietyä kelat määräpaikkaan vastaanottajan Oulun tehtaille vastaanottaja totesi, että kaapelikelat olivat kuljetuksen aikana päässeet jonkin verran liikkumaan, koska ne oli kuormattu lomittain. Kysymyksessä oli TV-keskusantennikaapeli. Kelojen päällimmäinen kerros oli painunut lommoille ja lisäksi litistynyt useista kohdista. Lähettäjä on vaatinut korvausta kokonaishäviöstä, minkä vuoksi asiassa on toimitettu virallinen katsastus. Vakuutusyhtiö on kuljetusvakuutuksen myöntäjänä suorittanut painaumia saaneiden ja litistyneiden kaapeleiden osalta osakorvauksen, joka vastaa vaurioituneiksi todettujen päällimmäisten kerrosten määrää keloista.

Lausunnonpyytäjän kanta

Rahdinkuljettajan kuormatessa keloja lähettäjän edustajien läsnä ollessa hän sijoitti kelat tavanomaiseen tapaan lomittain kuormaan ilman että kukaan olisi siitä huomauttanut. Kotimaisissa kuljetuksissa on tavanomaista, että tavallista kaapelia sisältävät kelat ovat suojaamattomia. Kun kuljettaja ei tiennyt kuljetetun kaapelin olevan arempaa kuin tavalliset puhelin- ja sähkökaapelit, hän ei tiennyt välttää tavanomaista lomittainkuormausta eikä myöskään tehnyt varaumaa rahtikirjaan puutteellisesta pakkauksesta.

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta TKSL 29 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan, koska kuljetettavan kaapelin alttius kuljetusvahingoille olisi edellyttänyt kaapeleiden suojaamista esim. laudoituksella. Lisäksi vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja voisi viitata TKSL 28 §:n mukaiseen vastuusta vapautumiseen, koska lähettäjä ei ilmoittanut rahdinkuljettajalle kaapelin erityisestä vahingoittumisalttiudesta. Tästä syystä käytettiin tavanomaista kuormaustapaa eli kelojen kuormaamista lomittain.

Tavaran lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo vakuutusyhtiön kannasta poiketen, että kaapelikelojen lastaaminen ja kuljettaminen lomittain ja lappeellaan on ehdottomasti kielletty, mistä yhtiö on kuljetusliikettä informoinut: ei ole olemassa arkoja ja tavallisia kaapeleita, vaan kielto koskee kaikki kaapeleita. Kotimaan kuljetuksissa ei keloja laudoiteta, vaan kysymyksessä on normaali pakkaus ja vahinko on johtunut rahdinkuljettajan huolimattomuudesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Rahdinkuljettaja on pääsääntöisesti TKSL 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole tällaista vastuuta, jos vahingoittuminen johtuu sellaisten tavaroiden puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita.

Saamansa selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että laudoituksen puuttuessa syy kuljetetun kaapelin vaurioitumiseen on ollut kaapelikelojen kuormaaminen limittäin, mikä on tehnyt mahdolliseksi niiden liikkumisen kuljetuksen aikana. Lautakunta toteaa, että kaapelin suojaaminen esim. laudoituksella olisi mitä ilmeisimmin estänyt tapahtuneen vahingon.

Lautakunta toteaa, ettei sille ole esitetty selvitystä, jonka mukaan rahdinkuljettajalle olisi annettu kuljetuksessa noudatettavia ohjeita tavaran kuormaamisesta. Lähettäjän edustaja, joka asiakirjoista saadun selvityksen mukaan on ollut läsnä tavaraa kuormattaessa, ei myöskään ole esittänyt huomautuksia kuormauksesta. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA