Haku

20/113/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 20/113/84

Ratkaisu annettu: 29.11.1984

Tapahtumatiedot

Kansainvälinen huolintaliike on 16.6.1983 lähettänyt 16 pallettia purukumia Helsingistä vastaanottajalle Ouluun. Kotimaan kuljetuksen suoritti rahdinkuljettaja, jonka toimesta kuljetusliike kuljetti palletit rahdinkuljettajan terminaalista Vantaalta Ouluun tavaran vastaanottajalle. Kuljetuksen aikana osa purukumikartongeista kastui.

Kuljetus alkoi 16.6.1983 ja tavara saapui Ouluun seuraavana päivänä. Tällöin vahinko havaittiin ja siitä tehtiin merkintä rahtikirjaan. Samalla kuljetusliikkeen kuljettajalle ilmoitettiin siitä, että vahingosta tullaan vaatimaan korvauksia tältä rahdinkuljettajalta.

Rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö vakuutuksenantajana on suorittanut vastaanottajalle korvauksen vahingosta ja puolestaan 16.2.1984 päivätyllä takaisinmaksuvaatimuksella vaatinut korvausta edelleen kuljetusliikkeeltä. Kuljetusliike ei ole saanut kirjallista korvausvaatimusta ennen rahdinkuljettajan vakuutusyhtiön takaisinmaksuvaatimusta.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 4.2. -kohdan mukaan korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä kun vakuutuksenottajan korvausvelvollisuus on käynyt ilmi ja että ellei näin menetellä, vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa. Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan korvausvelvollisuus on käynyt ilmi jo 17.6.1983 ja että vakuutusyhtiölle on vahingosta ilmoitettu vasta 23.2.1984 saapuneella vahinkoilmoituksella. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, että mainitun ehtokohdan perusteella yhtiö ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, voidaanko tapaukseen soveltaa tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 4.2. -kohdan rajoitusta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että vahingosta on välittömästi tavaraa vastaanotettaessa tehty merkintä rahtikirjaan ja rahdinkuljettajan edustajalle on samalla ilmoitettu siitä, että vahingosta tullaan vaatimaan korvausta rahdinkuljettajalta. Koska vakuutuksenottajan eli rahdinkuljettajan korvausvelvollisuus on käynyt ilmi sen jälkeen, kun rahdinkuljettaja (=kuljetusliike) on vastaanottanut 16.2.1984 vakuutusyhtiönsä kirjeen, jossa rahdinkuljettajan korvausvelvollisuus on yksilöity, ja koska täten tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1.6.1979 ehdon 4.2. mukaisen kuuden kuukauden määräajan ei ole katsottava alkaneen ennen sanotun kirjeen vastaanottamista, ja kun edelleen on selvitetty, että vahinko on sattunut tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, eikä mitään perustetta ole osoitettu, minkä vuoksi rahdinkuljettaja vapautuisi vastuusta, lautakunta katsoo, että lausunnonpyytäjä ei voi vetäytyä vastuusta tukeutumalla tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 4.2.-kohdan aikarajoitukseen.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia