Haku

19/84/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 19/84/83

Ratkaisu annettu: 22.12.1983

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 28.4.1983 uusia henkilöautoja lähettäjältä Hangosta autojen vastaanottajalle Ouluun. Kuljettaja kuormasi autot Hangossa ajamalla ne kuljetusalustalle. Tällöin yksi autoista nousi pois ajourista ja sen katto vaurioitui kuljetusalustan ylätason alareunaan. Kun kuorma saapui vastaanottajalle, kuljettaja haki lähetysluetteloon vastaanottajan kuittauksen. Vastaanottaja ilmoitti 3.5.1983 vakuutusyhtiölle puhelimitse auton vaurioitumisesta, mutta rahdinkuljettajalle ei tehty muistutusta vahingosta. Vastaanottaja lähetti rahdinkuljettajalle osoitetun korjauslaskun suoraan vakuutusyhtiölle.

Vakuutusyhtiön kanta

Tiekuljetussopimuslain 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vaurioituminen on ollut ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Jos sanotussa lainkohdassa tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jaa tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Yhtiö katsoo, että kannevalta rahdinkuljettajaa kohtaan on menetetty, koska tavaran vastaanottaja on laiminlyönyt muistutuksen tekemisen rahdinkuljettajalle ja koska rahdinkuljettajan tai hänen apulaisensa ei ole katsottava aiheuttaneen vahinkoa tahallaan.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että asiakirjaselvityksen mukaisesti on kuljetettavaa tavaraa kohdanneen vahingon aiheuttanut autonkuljettajan varomattomuus kuormattaessa kuljetettavaksi otettua autoa kuljetuslavalle. Luovutettaessa tavaraa vastaanottajalle vastaanottaja oli suullisesti huomauttanut autonkuljettajalle vahingosta jolloin kuljettaja oli antanut vastaanottajalle tiedon rahdinkuljettajan vakuutusyhtiöstä. Vastaanottaja on kuitenkin kuitannut rahtikirjaan koko kuljetettavana olleen autoerän huomautuksitta.

Ilmoitus vahingosta voidaan tehdä myös suullisesti. Koska ilmoitus on tehtävä tavaraa vastaanotettaessa, se voidaan tehdä myös autonkuljettajalle. Tämän vuoksi ja koska vahinko on sattunut tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, eikä ole osoitettu perustetta, minkä vuoksi rahdinkuljettaja vapautuisi vastuusta, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA