Haku

1/95/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/95/84

Ratkaisu annettu: 18.10.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 24.–29.8.1983 n. 15 000 kg käsittävän paprikaerän hollantilaiselta lähettäjältä vastaanottajalle Helsinkiin. Lähettäjä kuormasi tavaran. Kuormaa purettaessa todettiin kuormatilan liian korkean lämpötilan aiheuttaneen tavaran osittaisen pilaantumisen. Kuljetuksen aikana auton kuormatilan jäähdytyslaite oli toiminut moitteettomasti.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaran vahingoittumisesta TKSL:n 29 §:n 3. kohdan mukaisesti, jos tavaran käsittely, kuormaaminen, ahtaaminen tai purkaminen on tapahtunut tavaran lähettäjän tai vastaanottajan toimesta. Yhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut lähettäjän suorittamasta väärästä lastauksesta. Tavarat oli kuormattu autoon liian tiiviisti eikä esiin. kuormalavoja ollut käytetty sisäistä ilmankiertoa parantamaan. Koska auton jäähdytyslaite on toiminut moitteettomasti koko matkan ajan, yhtiö katsoo, että vahinko ei ole tiekuljetusvakuutuksen vakuutusehtojen mukaisesti korvattava.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä on ilmoittanut, että kaikki tuotteet, joilla yhtiö käy kauppaa, ovat ensiluokkaisia ja että ne ennen kuormaamista tarkastetaan asianmukaisesti hollantilaisen vientitarkkailuviranomaisen ja terveydenhuoltoviranomaisen toimesta, mikä merkitsee sitä, että lähetettävät tuotteet ovat 100 %:isen hyvässä kunnossa lähetyshetkellä. Yhtiön ilmoituksen mukaan paprikatuotteita kuormataan perävaunuihin tai ajoneuvoyhdistelmiin joko käyttäen kuormalavoja tai ilman niitä. Kuormaus mahdollistaa aina tarpeellisen ilman kierron laatikoiden välissä. Yhtiö ilmoittaa edelleen, että rahdinkuljettaja saa aina ohjeet lähettäjältä siitä lämpötilasta, johon jäähdytyslaitteisto on säädetty kuljetuksen aikana. Yhtiö katsoo, että koska edellä selvitettyä käytäntöä noudatetaan joka lähetyksen suhteen, vahinko johtuu siitä, että kyseisessä ajoneuvossa ollut jäähdytyslaitteisto olisi ollut jotenkin viallinen.

Lausuntopyyntö

Yhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa, onko rahdinkuljettaja TKSL:n perusteella vastuussa syntyneestä vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa asiakirjoista saadun selvityksen perusteella, että kuljetuksen kohteena olleen paprikaerän oli lähettäjä pakannut rahdinkuljettajan auton kuormatilaan. Kuljetuksen aikana kuormatilan lämpötila on noussut, jolloin tavaraerä on osittain pilaantunut. Lämpötilan kohoamisen on saadun selvityksen perusteella katsottava johtuneen siitä, että kuljetettavana ollut paprikaerä oli kuormattu auton tavaratilaan liian tiiviisti siten, että ilmankierto ei ollut riittävä lämpötilan pysyttämiseksi tarpeeksi alhaisena.

Lautakunta toteaa edelleen lähettäjän omalta osaltaan päätyneen siihen, että lämpötilan kohoaminen olisi johtunut jäähdytyslaitteesta olleesta viasta. Tapauksessa on jäänyt selvittämättä, että joitakin ohjeita olisi lämpötilan suhteen rahdinkuljettajan edustajalle annettu.

Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa kuljetettavaa tavaraa kohdanneesta vahingosta, jos vahingoittuminen on johtunut sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on mm. tavaran kuormaaminen lähettäjän toimesta. Kuormaamisen on tässä tapauksessa suorittanut tavaran hollantilainen lähettäjä. Vaikka lähettäjä olisi antanut ohjeita rahdinkuljettajalle, lautakunta katsoo selvitetyksi, että lämpötilan kohoaminen kuormatilassa on aiheutunut ilmankierron estymisestä kuormaustavan johdosta. Koska lähettäjä on kuormannut tavaran, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 29 §:n 1 momentin 3. kohdan ja 2. momentin mukaan vastuusta vapaa tapahtuneen vahingon osalta.

Ottaen huomioon, että tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.4.3.10 mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko johtuu liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, ja koska vahinko ei ole suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutuksenottaja olisi vastuussa, sekä kun vakuutusehtojen jäähdytyslaitteita koskeva lisälauseke ei sanamuotonsa puolesta sovellu nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen, koska vahinko ei ole johtunut jäähdytyskoneessa olleesta viasta, ei vahingon korvaaminen kuulu vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen piiriin.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia