Haku

19/112/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 19/112/84

Ratkaisu annettu: 14.12.1984

Lausunnonpyytäjä: Vastaanottaja

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli ottanut tehtäväkseen kuljettaa tamperelaiselta lähettäjältä kolme konehuonetta lausunnonpyytäjän Hangon tehtaalle. Rahdinkuljettaja antoi tehtävän toisen rahdinkuljettajan suoritettavaksi. Konehuoneiden lastauksen suoritti lähettäjä. Konehuoneiden suuren koon takia kuljetettava tavara ylitti ajoneuvon reunat, minkä vuoksi kuljetus on luettava erikoiskuljetukseksi. Kuljettajan velvollisuuksiin kuuluu mm. tarkastaa, että lasti on asianmukaisesti kiinnitetty ja että se kestää suunnitellun matkan rasitukset vallitsevissa olosuhteissa. Liikkeellelähdön tapahduttua kuljettajan on katsottava hyväksyneen lastauksen ja kiinnityksen.

Kuljetuksen aikana yksi konehuone irtosi vaurioituen mm. siten, että sen toinen pää laahasi pitkin tietä, jolloin kitkan synnyttämä lämpö sytytti lasikuituseinän palamaan.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo, että vahinko on seurausta kuljettajan huolimattomuudesta ja että rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta. Lausunnonpyytäjä tiedustelee, onko rahdinkuljettaja vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tällaista vastuuta ei rahdinkuljettajalla kuitenkaan ole, mikäli kuljetettavan tavaran vahingoittuminen johtuu muun muassa siitä, että tavara on kuormattu lähettäjän tai jonkun muun hänen puolestaan toimivan henkilön toimesta. Esillä olevassa tapauksessa tavaran kuormauksen on suorittanut lähettäjä mm. hitsaamalla tavaran kiinni lavaan. Ottaen huomioon kuljetetun tavaran erityislaadun lautakunta katsoo TKSL:n 29 §:n 1 momentin 3. kohtaan tukeutuen, että rahdinkuljettaja ei käsiteltävänä olevassa tapauksessa ole ollut velvollinen tarkastamaan kuorman kiinnitystä eikä hän näin ollen ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA