Haku

18/83/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 18/83/83

Ratkaisu annettu: 22.12.1983

Tapahtumatiedot

Hinausliikkeelle oli 3.3.1983 soitettu Volkswagen-umpikuorma-auton kuljettamisesta paikkakunnalta A paikkakunnalle B. Hinausliikkeelle oli puhelimitse ilmoitettu, että auto ei kulje. Muuta selvitystä hinaustarpeesta tilaaja ei ollut antanut. Ennen hinausta hinausliike oli tarkastanut hinattavan auton ulkoisen kunnon. Koska siinä ei ilmennyt mitään epänormaalia, auto otettiin tavanomaiseen tapaan hinaukseen etupäästä. Jonkin aikaa hinauksen alkamisesta hinatun auton vasen takapyörä irtosi vahingoittaen autoa.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiön mukaan hinausliike ei ole vastuussa vahingosta, koska - hinausta tilattaessa ei ollut kerrottu autossa olevan vikaa, - autossa ollut vika oli sen luonteinen eli piilevä, että hinausliike ei sitä päällisin puolin tarkastellessaan ollut voinut havaita ja - hinausliike ei ollut tehnyt minkäänlaista virhettä hinatessaan autoa. Yhtiö viittaa edelleen TKSL:n 28 §:n säännöksiin rahdinkuljettajan vastuusta vapautumisen perusteista.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä

1) onko kyseinen hinaustoiminta tiekuljetussopimuslain alaista toimintaa ja

2) onko hinausliike TKSL:n mukaan vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että kyseisessä tapauksessa hinattavaksi otettu auto on ollut kuljetuksen kohteena ja siis tavaraan rinnastettavissa tiekuljetussopimuslaissa tarkoitetulla tavalla. Tämän johdosta lautakunta toteaa, että

1) kyseisen hinaustoiminnan on katsottava olevan TKSL:n alaista toimintaa.

2) Lautakunta toteaa edelleen, että rahdinkuljettaja pääsääntöisesti

TKSL:n mukaan on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tätä vastuuta ei TKSL:n 28 §:n mukaisesti kuitenkaan rahdinkuljettajalla ole, jos hän näyttää, että vahingoittuminen on johtunut lähettäjän virheestä tai laiminlyönnistä, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää tai joiden seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Asiakirjoista ilmenee, että rahdinkuljettajana toiminut hinausliike ei ole ollut tietoinen kuljetuksen kohteena olleen auton vian laadusta ja että rahdinkuljettaja ei ole voinut todeta autossa takapyörän irtoamiseen johtanutta vikaa suorittaessaan auton tarkastuksen päällisin puolin ennen hinaukseen ryhtymistä. Koska tavaran laatu sitä kuljetettavaksi otettaessa on ollut puutteellinen eikä rahdinkuljettajalla ole ollut syytä varoa tällaista vaaraa, eikä hänen myöskään ole todettu tehneen virhettä suorittaessaan hinauskuljetusta, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta TKSL:n 28 §:n mukaisesti, koska vahingon on katsottava johtuneen kuljetettavana olleessa tavarassa ilmenneestä piilevästä viasta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA