Haku

18/61/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 18/61/82

Ratkaisu annettu: 25.11.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt vahinkolautakunnan lausuntoa kadonneen tavaran reklamaatiosta.

Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli tammikuussa 1982 ottanut kuljetettavakseen voiteluöljyastian helsinkiläiseltä lähettäjältä kouvolalaiselle vastaanottajalle. Lähetys katosi kuljetuksen aikana rahdinkuljettajan Sompasaaren tavara-asemalla. Vakuutusyhtiö korvasi kadonneen astian arvon ja teki sen jälkeen regressivaatimuksen rahdinkuljettajalle. Tämän vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suorittamasta rahdinkuljettajalle TKSL:n nojalla korvausta, koska reklamaatiota ei sen mukaan tehty kohtuullisessa ajassa.

Vakuutusyhtiö on viittaamalla erääseen asiantuntijalausuntoon katsonut, ettei TKSL:n 40 §:n mukainen reklamaatio ole tarpeen sellaisessa tapauksessa, jolloin tavara on kokonaisuudessaan kadonnut.

Rahdinkuljettajan puolesta hänen vakuutusyhtiönsä esittää, että TKSL:n 40 §:n mukaan on kotimaisessa kuljetuksessa sen, joka tahtoo vaatia korvausta tavaran vähentymisestä, ilmoitettava siitä kohtuullisen ajan kuluessa rahdinkuljettajalle. Käsiteltävässä tapauksessa muistutus on tehty vasta yli neljän kuukauden kuluttua vahingon havaitsemisesta, minkä vuoksi yhtiö pitää rahdinkuljettajaa vapaana TKSL:n mukaisesta vastuusta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL:n 40 §:n 1 momentin mukaan reklamaatio on tehtävä vain tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta. Jos lähetys katoaa, vastaanottaja ei ole velvollinen tekemään reklamaatiota, vaan hänen on ainoastaan esitettävä korvausvaatimuksensa TKSL:n 41 §:ssä säädetyssä ajassa. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei rahdinkuljettaja esilläolevassa tapauksessa voi vastuusta vapautuakseen vedota puuttuvaan reklamaatioon.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA