Haku

1/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/80

Ratkaisu annettu: 22.08.1980

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko yhtiö velvollinen korvaamaan kuljetuksen aikana rikkoutuneen koneen osan irrotettavan osan vai koko koneen painon perusteella.

Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa: Vakuutuksenottaja, rahdinottaja B on kuljettanut C Oy:n omistamaa tiejyrää siirtolavalaitteella varustetulla autollaan. Laskettaessa lavaa alas jyrä pääsi liikahtamaan sidontaketjun löystymisen vuoksi. Tällöin jyrästä rikkoutui ohjaussimpukka.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että "tiekuljetuksen vastuuvakuutuksen perusteella tavaran vahingoittumisesta suoritettava korvaus rajoittuu rikkoutuneen irrotettavan osan painosta saatavaan korvaukseen, koska korvaus ei kuitenkaan saa ylittää sitä määrää, joka olisi suoritettava, jos vain osa lähetyksestä on vahingoittumisen vuoksi arvoltaan vähentynyt, tämä osa lähetyksestä olisi kadonnut".

Vakuutuksenottaja B on lausunnossaan lautakunnalle ilmoittanut, että korvaussumma kyseessä olevassa vahinkotapauksessa on ilmoitettu 2 000 markaksi. Mikäli jyrä olisi kokonaan vaurioitunut, olisi korvaus huomioitava sen koko painon mukaisesti.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että tiekuljetussopimuslain 34 §:n 2 momentin säännös korvauksen enimmäismäärästä lähetyksen osittain vahingoittuessa on katsottava tarkoitetun koskemaan sellaisia kaupallisesti jaettavia lähetyksiä, joihin kuuluvan tavaran vahingoittuminen ei vaikuta toisten lähetykseen kuuluneiden tavaroiden arvoon eikä käyttökelpoisuuteen kyseessä olevalle tavaralle ominaisessa normaalissa käyttötarkoituksessa.

Koska vahingoittunut tiejyrä ei muodosta tarkoitettua kaupallisesti jaettavaa lähetystä, lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö A:n korvausvastuun enimmäismäärä ei rajoitu kuljetuksessa vahingoittuneen, irrotettavan osan painon perusteella.

TIEKULJETUKSEN VASTUUVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA (23.8.1980 alkaen: Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunta)