Haku

17/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/80

Ratkaisu annettu: 05.03.1981

Vakuutusyhtiö X on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettajan vastuulla olevaan vahinkotapaukseen sovellettava tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.2 kohdan erityisomavastuuta koskevaa säännöstä. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Autoilija Y on ottanut kuljetettavakseen syväkuormausalustalla Valmet-merkkisen monitoimikoneen. Rovaniemen kaupungissa Kemintien risteyksessä monitoimikoneen yläpuomi on ottanut kiinni tien yläpuolella olevaan liikennemerkkirakennelmaan, jolloin yläpuomi vaurioitui. Vaurioiden korjaus on tullut maksamaan 4 775,84 markkaa. Vakuutusyhtiö X on evännyt korvauksen tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.2 kohdan perusteella. Ehtokohta kuuluu seuraavasti: "Vahingon johtuessa siitä, että kuorma ajetaan kiinni ajotien yläpuolella olevaan esteeseen, on vakuutuksenottajan omavastuu kohdasta 1.4.1 poiketen 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 5 000 markkaa vahinkotapausta kohti.

Vakuutusyhtiö X on katsonut, että koska vahinko on aiheutunut ajettaessa kiinnitteen yläpuolella olevaan esteeseen, on tapaukseen sovellettava vakuutusehtojen 1.4.2 kohdan vähintään 5 000 markan suuruista omavastuuosuutta, joten korvausta ei voida lainkaan suorittaa.

Autoilija Y on todennut, että alituksen onnistuminen tarkistettiin vastaavan liikennemerkkirakennelman osalta etukäteen ja todettiin sen osalta olevan tilaa rakennelman ja puomin välillä useita kymmeniä senttejä. Sama monitoimikone on samalla lavetilla kuljetettu kyseistä kuljetusreittiä aikaisemminkin, eikä kuorma ole yltänyt liikennemerkkirakennelmaan. Kysymyksessä on täysin ennalta käsittämätön tilanne, joka johtui siitä, että ko. rakennelma monien liikennevahinkojen aiheuttamien uudelleen pystyttämisten johdosta on valunut alaspäin. Tiessä on tällä kohtaa ollut, ja on vieläkin reikiä, jotka aiheuttavat heittoja ja vastaamisen liikennemerkkirakennelmaan. Kysymyksessä ei ole kuorman ajaminen ajotien yläpuolella olevaan esteeseen, koska kysymyksessä ei ole este, vaan liikennemerkkirakennelma. Varsinaisen vahingon on aiheuttanut epätasaisen tienpinnan aiheuttama kuorman heijausliike ylöspäin, joka muodostuu epätasaisella tiellä auton jousien ja kumipyöräkoneen yhteisestä heijaustapahtuman muodostamasta ylöspäin nousemisesta. Autoilija Y on edelleen katsonut, että juuri tällaisten ennalta arvaamattomien vahinkotapahtumien varalta kuljetuksen suorittajan turvaksi tarkoitettua kuljetusvastuuvakuutusta on sovellettava ko. vahingon korvaamiseksi. Autoilija Y on vielä huomauttanut, että liikennemerkkirakennelma on taas 2.6.1980 ajettu alas, joten perusvian tapahtumiin täytyy löytyä sieltä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että kyseessä olevaa liikennemerkkirakennelmaa on pidettävä tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.2 kohdassa tarkoitettuna esteenä ja, että monitoimikoneen vaurioituminen on johtunut siitä, että kuorma on ajettu kiinni kyseiseen esteeseen. Tämän vuoksi ja koska vakuutusehdoissa erityisomavastuun soveltamisen edellytykseksi ei ole asetettu sitä, minkä johdosta kuorma ajetaan kiinni tarkoitettuun esteeseen, lautakunta katsoo, että tapaukseen voidaan soveltaa ehtokohdassa säänneltyä erityisomavastuuta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA