Haku

17/60/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/60/82

Ratkaisu annettu: 17.12.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt vahinkolautakunnan lausuntoa yhdistettyä kuormausta koskevassa tapauksessa, jolloin kuljetettava tavara vaurioitui kuormattaessa irtoperävaunua alukseen.

Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Vastaanottaja oli antanut rahdinkuljettajalle maantiekuljetustehtävän Itävallasta Suomeen. Kuljetuksen kohteena oli lasituotannossa käytettävä butyylinpuristuskone. Kuljetuksen piti tapahtua Puolan kautta ja irtoperävaunu, johon kuljetettava kone oli kuormattu, oli kuljetettava meritse Gdanskista Helsinkiin. Perävaunun kokonaiskorkeus oli 4,25 m, josta rahdinkuljettaja oli tietoinen. Saavuttaessa Gdanskiin irtoperävaunu jätettiin rahdinkuljettajan edustajan huostaan odottamaan laivausta. Edustajan toimeksiannosta paikallinen ahtausliike ryhtyi kuormaamaan irtoperävaunua m/s Silesiaan sillä seurauksella, että puristuskone kosketti aluksen autokannen kattoa ja vahingoittui. Tämän jälkeen irtoperävaunu purettiin maihin ja laivattiin vasta aluksen seuraavalla vuorolla Helsinkiin.

Vakuutusyhtiö viittaa siihen, että rahdinkuljettaja TKSL:n 10 §:n nojalla vastaa apulaistensa toimista, ja katsoo, että vahinko on tapahtunut ahtausliikkeen, jota vakuutusyhtiö pitää rahdinkuljettajan apulaisena, suorittaessa perävaunun kuormausta autolauttaan. Vakuutusyhtiö katsoo ahtausliikkeen toimineen rahdinkuljettajan edustajien toimeksiannosta, eikä rahdinkuljettaja näin ollen voi vedota varustamon vastuumääräyksiin.

Rahdinkuljettajan puolesta vastannut vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on ollut TKSL:n 4 §:ssä mainittu yhdistetty kuljetus. Tämän mukaisesti tavaran vahingoittuminen on aiheutunut vain tällaisen yhdistetyn kuljetuksen olosuhteista eikä se ole johtunut tierahdinkuljettajasta. Vastuu määräytyy tällöin kuitenkin käytettyä kulkuvälinettä koskevien säännösten mukaan, minkä vuoksi rahdinkuljettaja on viitannut puolalaisen varustajan konossementtiehtoihin.

Asiakirjoihin on liitetty selvitys varustamon konossementtiehdoista sekä varustamon ja rahdinkuljettajan välisen kuljetussopimuksen vastuumääräyksistä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että käsiteltävässä tapauksessa on kysymys TKSL:n 4 §:n mukaisesta yhdistetystä kuljetuksesta. Asiakirjaselvityksen mukaan rahdinkuljettajan edustajat Gdanskissa olivat antaneet ahtausliikkeelle määräyksen kuormata se irtoperävaunu, johon kuljetettava tavara oli pakattu, m/s Silesiaan. Tämän kuormauksen yhteydessä tavara vaurioitui, ja sen seurauksena perävaunu jäi satamaan ja laivattiin vasta myöhemmin.

Lautakunta katsoo vahingon johtuneen siitä, että tavara otti kiinni ajoreitin yläpuolella olevaan esteeseen. Lautakunnan käsityksen mukaan vahinko ei johtunut sellaisesta seikasta, joka voi esiintyä vain suoritettaessa kuljetusta toista kuljetusvälinettä käyttäen. Tämän vuoksi rahdinkuljettajan vastuu määräytyy TKSL:n 4 §:n 1 momentin mukaan TKSL:n säännösten perusteella.

Koska ahtausliike on vastaanottajan kannalta tarkasteltuna toiminut rahdinkuljettajan lukuun, rahdinkuljettaja on TKSL:n 10 §:n mukaan vastuussa vastaanottajalle ahtaus liikkeen menettelystä tehtävän suorittamisessa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA