Haku

17/136/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/136/85

Ratkaisu annettu: 28.11.1985

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 8.7.1985 harjattuja julkisivutiiliä Vantaalta vastaanottajalle. Tiilet oli pakattu tiililavoille itsesitovalla ladonnalla ilman irtohuppua tai muuta päällystä. Kuljetus tapahtui perävaunulla varustetulla kuorma-autolla siten, että vetoautoon oli kuormattu 30 ja perävaunuun 27 letkaa. Letkat oli kiinnitetty kuormalavojen ja ketjujen avulla kuormatilaan. Perävaunun kuormaan oli Riihimäeltä ja Kolsasta otettu muutamia kutistemuoviin pakattuja tiililetkoja lisää. Perille saavuttaessa havaittiin, että Vantaalla kuormatut tiilet olivat hankautuneet vastakkain ja osittain lohkeilleet, minkä lisäksi kolme tiililetkaa oli kaatunut.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kaatuneiden letkojen osalta on vahinkoon ollut syynä rahdinkuljettajan suorittama puutteellinen ahtaaminen. Tältä osin vakuutusyhtiö on valmis korvaamaan vahingon. Sitä vastoin vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tiilien hankautumisesta toisiaan vastaan sen vuoksi, että vahinko johtui sellaisten tavaroiden puutteellisesta pakkauksesta, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina vahingoittumiselle alttiita ja viittaa TKSL 29 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohtiin.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa koko vahingosta TKSL:n mukaan.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että kuljetettu tillityyppi on normaalitiiltä kestävämpi.

Lautakunta toteaa, että kyseistä tiiltä on useita vuosia pakattu tiililavoille itsesitovalla ladonnalla lähettäjän luona ilman, että kuljetuksen aikana olisi tapahtunut vastaavia vaurioita.

Koska tavarantoimittaja käyttää yleisesti mainittua kuljetusmuotoa, itsesitovalla ladonnalla lavoille pakattuja tiiliä, ja koska tiilet ovat vahingoittuneet muulla tavoin kuin hankautumalla, ja tiekuljetussopimuslain 27 §:n pääsäännön mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa kuljetettavan tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa tiilikuormalle aiheutuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VANINKOLAUTAKUNTA