Haku

17/110/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 17/110/84

Ratkaisu annettu: 29.11.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettajan edustaja oli viemässä lähettäjän porrastehtaalta kuljetettavaksi ottamaansa porraslähetystä vastaanottajan pohjakerroksessa sijaitsevaan varastoon. Varsinaisen kuljetuksen jälkeen rahdinkuljettajan edustaja siirsi porraslähetyksen rakennuksessa sijainneeseen tavarahissiin. Voidakseen sulkea hissin oven kuljettaja joutui itse kannattelemaan yhtä pakkausta. Hissin saavuttua alakertaan kuljettaja ryhtyi avaamaan hissin ovea, joka tuossa kerroksessa sijaitsi hissiä vastapäätä olevassa seinässä. Hissi nytkähti kuitenkin siinä vaiheessa liikkeelle ylöspäin, jolloin portaat vaurioituivat jäätyään puristuksiin seinän ja hissin oven väliin. Lähetyksestä vaurioituivat portaan alaosa ja keskisyöksy, alaosa korvauskelvottomaksi.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko on johtunut vastaanottajan antamista ohjeista olosuhteissa, joissa rahdinkuljettajan toiminnassa ei ole ollut havaittavissa mitään tiekuljetussopimuslain mukaista korvausvelvollisuutta synnyttävää tekoa tai laiminlyöntiä. Tämän vuoksi yhtiö on kieltäytynyt suorittamasta korvausta tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa tapahtuneesta vahingosta ja tulisiko vahinko korvata tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja TKSL:n 27 §:n mukaisesti on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Kuljetussopimus on käsiteltävänä olevassa tapauksessa tehty osapuolten välillä suullisesti ja tällöin kysymys siitä, milloin tavara on katsottava rahdinkuljettajan toimesta luovutetuksi, jää harkinnan varaiseksi. Kysymyksessä on puuporraserän kuljetus, josta on annettu yksi toimeksianto, jonka rahdinkuljettaja on ottanut vastaan pyrkimättä erittelemään kuljetuksen eri osia. Asiakirjoista ilmenee vastaanottajan katsovan, että hissi, jossa vahinko tapahtui, on mitoiltaan sopimaton kyseisten kokoisten tavaroiden kuljettamiseen ja että rahdinkuljettaja olisi voinut välttää vahingon luovuttamalla portaat lastauslaiturilla. Kuljetusliikkeen näkemyksen mukaan vastaanottajan varastoon tulevaa tavaraa ei oteta vastaan lastauslaiturilla, vaan kaikki on toimitettava kellarikerroksessa sijaitsevaan varastoon, jossa vastaanotto tapahtuu.

Lautakunta katsoo, että tavaran luovutus on tapahtunut vastaanottajan kellarikerroksessa sijaitsevassa varastossa. TKSL:n mukaisen vastuun on katsottava päättyneen, silloin, kun tavara on ollut vastaanottajan haltuun otettavissa lastauslaiturilla. Kun rahdinkuljettajan edustaja on avustanut vastaanottajaa tavaran sisäisessä siirrossa, ei tapahtunut vahinko ole enää rahdinkuljettajan vastuulla TKSL:n mukaisesti. Tämän vuoksi rahdinkuljettaja ei ole vastuussa, eikä vahinkoa ole vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA