Haku

16/81/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 16/81/83

Ratkaisu annettu: 14.10.1983

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli ottamassa lähettäjältä paikkakunnalta A kaksi valmiiksi lastattua konttia kuljettaakseen ne vastaanottajalle paikkakunnalle B. Kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä peruutettiin omien jalkojensa varassa peräkkäin seisovien ns. jalkalavojen eli konttien alle, jonka jälkeen tarkoituksena oli ajoneuvon omalla hydrauliikalla nostaa auton runko kiinni kontteihin ja kääntää konttien jalat ylös. Peruutettaessa perävaunun rungon päällä oleva ohjauskisko osui kuitenkin takimmaisen kontin runkopalkin etuosaan sillä seurauksella, että kantti kaatui ja vaurioitui.

Lähettäjän kanta

Tavaran lähettäjä katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa tapauksesta ja että vastuu alkaa silloin, kun kuljettaja aloittaa jalkalavojen kuormaamisen.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, oliko rahdinkuljettajan TKSL:n mukainen vastuu vahinkohetkellä jo alkanut eli oliko tavara jo katsottava otetuksi kuljetettavaksi.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Säännöksessä ei ole määritelty tavaran käsitettä. Säännöksen lähtökohtana lienee ollut yhtäältä, että rahdinkuljettaja on vastuussa kaikesta kuljetettavaksi annetusta omaisuudesta ja toisaalta, että hän on vastuusta vapaa, jos hän luovuttaa kyseisen omaisuuden vastaanottajalle. Tämän mukaan on selvää, että rahdinkuljettaja on vastuussa kuljetuskonteista, jos ne ovat kuljetuksen kohteina. Rahdinkuljettajan vastuu käsittää lautakunnan mukaan myös ne tapaukset, joissa kuormattu kuljetuskontti vahingoittuu kuljetuksen aikana. Vastuun edellytyksenä on kuitenkin aina, että korvausta vaativa sopijapuoli on kärsinyt vahinkoa kuljetusalustan katoamisen tai vahingoittumisen johdosta. Vahingoittuminen edellyttää siten, että lähettäjällä tai vastaanottajalla on taloudellinen riski alustasta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko tavara otettu kuljetettavaksi siten, että rahdinkuljettaja on vastuussa vahingosta, kun kuljettaja on peruuttanut autonsa jaloilla olevien konttien alle. Valmiiksi saatettujen konttien otto autoon tapahtuu tällaisissa tapauksissa rahdinkuljettajan toimesta. Lähettäjä on tehnyt sen, mikä hänelle kuuluu. Tämän vuoksi lastaus oli lautakunnan käsityksen mukaan alkanut, kun perävaunu kosketti kontteja kuormausta varten.

Tähän nähden ja koska tiekuljetuksen yleisissä vakuutusehdoissa 1979 ei myöskään ole toisin määrätty, kuormakontin kärsimät vahingot on korvattava rahdinkuljettajan vakuutuksesta, koska rahdinkuljettajan on katsottava olevan vastuussa vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA