Haku

16/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 16/80

Ratkaisu annettu: 05.03.1981

X on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta asiassa, jossa sadekatoselementit ovat särkyneet kuljetuksen aikana. Lautakunta on päättänyt antaa lausunnon asiassa ja on saanut tietää asiakirjoista seuraavaa:

Kuljetusliike A on ottanut X:ltä kuljetettavakseen sadekatoselementtejä Keravalta Kemiin B:lle. Kuljetuksen aikana sadekatoselementit olivat vaurioituneet käyttökelvottomiksi.

X on katsonut, että syynä vaurioitumiseen on todennäköisesti ollut elementtien "hypähtäminen" tiessä olleiden heittojen kohdalla auton liian suuren nopeuden takia. Ko. elementtityyppiä on kuljetettu aikaisemmin vastaavia matkoja ilman vaurioita. X katsoo, että vakuutusyhtiön korvauksen epäävä ratkaisu on väärä eikä perustu mihinkään hyväksyttävään näkökohtaan.

Vakuutusyhtiö Z on asiaa koskevassa korvauspäätöksessään todennut, että kuljetus tapahtui 13.5.1980 jolloin teitten kunto on tunnetusti kyseenalainen roudan vuoksi. Rahtikirjassa ei myöskään lähettäjän taholta esitetty vaatimusta normaalia alhaisemman ajonopeuden pitämisestä. Kun kuljetuksessa ei myöskään sattunut liikenneonnettomuutta, joka olisi aiheuttanut vahingot, vakuutusyhtiö Z ei katso kuljettajan teollaan tai laiminlyönneillään myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen tai sen laajuuteen. Näin ollen vakuutusyhtiö Z katsoo näytetyksi, että vahinko johtui olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lausunnossaan vakuutusyhtiö Z on todennut, että matkan aikana ei tapahtunut mitään poikkeavaa, joka olisi voinut aiheuttaa vahingot. Kollit pysyivät myöskin kuormatilassa paikoillaan. Tästä syystä vakuutusyhtiö Z on katsonut, että kyseiset katokset ovat rakenteeltaan sellaiset, etteivät ne kestäneet matkan aiheuttamia normaaleja rasituksia kuten tärinää ja auton liikkeitä. Vahinko johtui näin ollen olosuhteista, joihin kuljettaja ei voinut vaikuttaa.

Kuljetusliike A on todennut, että kuljetus on suoritettu keväällä, jolloin maantiet talven jälkeen routivat ja ilmeisesti sen johdosta kyseiset sadekatokset ovat vaurioituneet. Keväällä teitten routimisen aikaan yleisesti sattuu kaikkein eniten kuljetusvaurioita.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että mahdollinen tien huono kunto ei yleensä ole sellainen tiekuljetussopimuslain 28 §:ssä tarkoitettu olosuhde, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Tämän vuoksi ja koska muutakaan rahdinkuljettajan tiekuljetussopimuslain 28 §:ssä mainittua vastuusta vapautumisen perustetta ei ole näytetty eikä vahingon myöskään ole näytetty voineen johtua lain 29 §:n 1 momentissa mainituista seikoista, lautakunta tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla katsoo, että kuljetusliike A on vastuussa sadekatoselementtien vahingoittumisesta.

Lautakunnalta ei ole pyydetty lausuntoa korvauksen määrästä.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA