Haku

1/66/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/66/83

Ratkaisu annettu: 08.06.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 24.4.1981 kuljetettavakseen lähettäjältä tämän lastaaman perävaunun, jossa kuljettajan kuittaaman lähetyslistan mukaan oli 180 rullaa paperia. Rahdinkuljettaja laati rahtikirjan kuitenkin 144 rullaa käsittäväksi. Lähettäjä varmisti 27.4.1981 lähettämällään teleksillä toimittaneensa 144 + 36 eli kaiken kaikkiaan 180 rullaa. Tavaran vastaanottaja kuittasi 29.4.1981 vastaanottaneensa 144 rullaa ja teki reklamaation rahdinkuljettajalle 36 rullan puuttumisesta. Lähettäjän vakuutusyhtiö korvasi puuttuneet rullat ja teki rahdinkuljettajalle regressivaatimuksen. Tämä torjui sen katsoen lähettäjän toimittaneen ainoastaan 144 rullaa.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo lähettäjän toimittaneen 180 rullaa, jotka on merkitty kuormakirjaan ja vahvistettu 27.4.1981 rahdinkuljettajalle teleksillä. Yhtiön kannan mukaan rahdinkuljettaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että lastitietoja olisi muutettu, minkä kannan rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö puolestaan on esittänyt. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo lähettäjän toimittaneen 180 rullaa.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa 36 paperirullan katoamisesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatujen tietojen perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettajan autonkuljettajan 24.4.1981 kuittaaman lähetysluettelon mukaan lähettäjän tehtaalta on otettu kuljetettavaksi 180 rullaa paperia. Lähettäjä on teleksillä 27.4.1981 rahdinkuljettajalle vahvistanut toimittaneensa 144 ja 36 eli yhteensä 180 rullaa paperia, minkä tiedon lähettäjä on edelleen vahvistanut teleksissään 6.8.1981. Lähettäjä on toimittanut lastitiedot rahdinkuljettajalle 25.4.1981, jonka jälkeen rahtikirjat sekä muut kuljetukseen liittyvät asiakirjat on laadittu tämän perusteella, osoittaen rahdin määrän olleen 144 rullaa.

Luovutettaessa puuttuneet 36 rullaa paperia ovat saattaneet kadota kuljetuksen aikana tai sitten rahdinkuljettaja ei lähetysluettelon tiedosta huolimatta koskaan ottanut niitä huostaansa. Kolmas vaihtoehto on, että rullat on luovutettu vastaanottajalle, vaikka tämä onkin kuitannut vain 144 rullaa. Lautakunta ei saatujen tietojen perusteella pidä todennäköisenä, että erityiseen painoerittelyyn merkityt 36 rullaa olisivat kadonneet kuljetuksen aikana. Todennäköisyys, että juuri tämä määrä olisi kadonnut, on erittäin vähäinen. Todennäköisempänä on pidettävä sitä, että rullia ei ole otettu kuljetettavaksi tai että ne on luovutettu vastaanottajalle. Koska tanskalainen rahdinkuljettaja on kuitannut 144 rullaa eli saman määrän kuin vastaanottaja ja koska asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella olisi syytä olettaa tätä tietoa vääräksi, lautakunta ei katso voivansa lähteä siitä, että kyseiset rullat olisi luovutettu vastaanottajalle. Siihen nähden, että rahtikirja tiekuljetussopimuslain 13 §:n mukaan on todisteena muun muassa siitä, että rahdinkuljettaja on ottanut tavaran vastaan ja ottaen huomioon, ettei kuljettaja lähetysluetteloa kuitatessaan ole laskenut paperirullia, lautakunta katsoo, ettei ole kumottu olettamusta rahtikirjan tietojen paikkansapitävyydestä. Tämän vuoksi rahdinkuljettajaa ei lautakunnan käsityksen mukaan voida pitää vastuussa kadonneesta tavaramäärästä.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia