Haku

16/33/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 16/33/81

Ratkaisu annettu: 24.08.1981

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta asiassa, jossa ns. epäkeskopuristin on vaurioitunut lastattaessa sitä rahdinkuljettajan ajoneuvoon. Lautakunta on saanut tietää asiasta seuraavan.

Rahdinkuljettaja, jolla on ollut tiekuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiössä, on ottanut kuljetettavakseen myyjältä n. 4 000 kiloa painavan ja 2,1 metrin korkuisen epäkeskopuristimen. Kun puristin oli nostettu lavalle, se oli luistanut jäisellä pohjalla lavan laitaa vasten ja kaatunut lastauslaiturille sekä vaurioitunut.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että rahdinkuljettajalla ei ole tiekuljetussopimuslain 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, koska tavaran vahingoittuminen on johtunut lähettäjän laiminlyönnistä antaa ohjeet kuljetuksen suorittamisesta ja hän on jättänyt myös tavaran kuljetettavaksi ilman pakkausta. Epäkeskopuristin kuljetetaan normaalissa myyntipakkauksessa kyljellään. Pakkaamatonta laitetta ei voi asettaa kuljetuksen ajaksi kyljelleen, joten lähettäjän olisi kuulunut huolehtia tavaran pakkaamisesta tai ohjeen antamisesta lastausta ja kuljetusta varten. Nyt puristin on normaalisti lastausta suoritettaessa liukunut ja kaatunut.

Myyjä on todennut, että kyseessä olevaa epäkeskopuristinta on kuljetettu rahdinkuljettajan autolla kolme eri kertaa ennen vahinkoa. Epäkeskopuristimen teräsalusta on rakennettu työskentelyalustan lisäksi myös kuljetuksia varten. Tapahtuneet epäkeskopuristimen kuljetukset on suoritettu kyseisellä alustalla. Vakuutusyhtiön lausuntopyynnöstä ilmenee, että puristin on luistanut jäisellä lavan pohjalla ja törmännyt laitaa vasten. Näin ollen myyjä katsoo, että vahinko on aiheutunut yksinomaan kuljetusvälineestä ja sen puutteellisesta kunnosta.

Rahdinkuljettaja ei ole antanut asiassa lausuntoa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että kuljetettava epäkeskopuristin on lähtenyt luistamaan kuljetusauton lavalla lavan liukkauden vuoksi ja on sen johdosta vaurioitunut. Rahdinkuljettaja on velvollinen huolehtimaan kuljetusajoneuvon kunnosta, eikä lähettäjä ole velvollinen antamaan ohjeita kuljetusajoneuvon normaalin kunnon varalta.

Lautakunta katsoo tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja on vastuussa epäkeskopuristimen vahingoittumisesta ja että vakuutusyhtiö on tiekuljetusvastuuvakuutuksen perusteella velvollinen korvaamaan kyseisen vahingon.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA