Haku

16/135/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 16/135/85

Ratkaisu annettu: 28.11.1985

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti omistajalta, teurastamolta yhdelle kuormalavalle pakattuja kylmäkoneita Vantaalle korjaamolle 27. - 28.5.1985. Pakkaamisen suoritti lähettäjä siten, että kylmäkompressorin runko kiinnitettiin pulteilla kuormalavaan ja kaikki irtonaiset osat laitettiin puulaatikkoon, joka suljettiin ja naulattiin lavaan kiinni.

Pakkaamisessa mukana ollut merkkihuoltamon edustaja havaitsi tavaran saavuttua Vantaalle, että puulaatikko oli kadonnut. Tästä ilmoitettiin lausunnonpyytäjän ilmoituksen mukaan välittömästi puhelimitse sekä koneen omistajalle eli teurastamolle että kuljetusliikkeen edustajalle.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että lähetys, joka on rahtikirjan mukaan käsittänyt lavan kylmäkoneita, on luovutettu vastaanottajalle huomautuksitta ja että vastaanottaja oli ilmoittanut noin viikon kuluttua rahdinkuljettajalle, että osa tavaroista puuttuu. Rahdinkuljettajalla ei ole ollut käytettävissä yksilöityä lähetyslistaa, josta olisi selvinnyt, mitä lavalla olisi pitänyt olla, jolloin rahtikirjamerkintä jäi ainoaksi tiedoksi kuljetettavasta tavaramäärästä. Vakuutusyhtiö on viitannut TKSL 40 a §:n säännökseen, jonka mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä on tehtävä muistutus tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta. Jos muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Tähän viitaten vakuutusyhtiö on katsonut, että kannevalta korvausasiassa on menetetty, koska rahdinkuljettajalle ei ole tehty TKSL 40 a §:n mukaista muistutusta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on ottanut kuljetettavakseen yhden lavan kylmäkoneita ilman, että lavalle lastattua tavaraa olisi yksilöity. Lähettäjän puolesta esitetyssä selvityksessä on tosin varsin yksityiskohtaisesti voitu muistaa, miten tapauksessa kyseessä oleva laatikko oli naulattu lavaan kiinni. Lautakunta toteaa kuitenkin, että tiedot liittyvät ajankohtaan, joka edelsi tavaran luovuttamista rahdinkuljettajalle.

Lautakunta katsoo, ettei lähettäjä esillä olevassa tapauksessa ole näyttänyt, että kyseinen laatikko on luovutettu rahdinkuljettajalle kuljetettavaksi. Näin ollen rahdinkuljettaja ei lautakunnan käsityksen mukaan myöskään ole vastuussa laatikosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA