Haku

15/80/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 15/80/83

Ratkaisu annettu: 14.10.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli ottanut lähettäjältä 14.11.1981 kuljetettavakseen lihatuotteita. Kun kuormaus oli suoritettu, rahdinkuljettajan edustajana toiminut autonkuljettaja vei ajoneuvon erääseen osoitteeseen Helsingissä. Autonkuljettaja pysäköi ajoneuvon n. 100 metrin päähän siitä huoneistosta, missä hän vietti klo 19.00–00.30 välisen ajan nukkuen. Auto oli klo 19.00:stä alkaen ollut vailla silmälläpitoa ja vartiointia. Kun kuljettaja aikoi lähteä liikkeelle klo 0.30, hän havaitsi auton anastetuksi. Auto löydettiin myöhemmin. Osa sen kuormasta oli anastettu, jolloin lähettäjälle oli syntynyt vahinkoa.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö on viitannut tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohtaan 1.4.3.5., jonka mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa. Yhtiön mukaan vahinko on tapahtunut juuri tästä syystä.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, jääkö kysymyksessä oleva vahinko tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 1.4.3.5. perusteella vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että ajoneuvo on jätetty pysäköitynä yleiselle kadulle, joka katuosuus ei ole ollut yleiseltä liikenteeltä suljettu ja jolle osuudelle ei ole järjestetty ajoneuvojen silmälläpitoa tai vartiointia. Vaikka rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n mukaan vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 kohdan 1.4.3.5. mukaan korvausta ei kuitenkaan suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa.

Tämän johdosta lautakunta katsoo mainitun vakuutusehdon perusteella, että vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen, koska vahinko on johtunut siitä, että rahdinkuljettaja on jättänyt ajoneuvon ilman vartiointia tai silmälläpitoa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia