Haku

15/58/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 15/58/82

Ratkaisu annettu: 25.11.1982

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Autoilija kuljetti 1.-2.4.1982 autollaan huvilahirsiä Vuokatista asiakkaalle Kuusamoon. Tien kuoppaisuus sai yhden hirsinipun sidekiskot katkeamaan, jolloin nippu purkautui tielle ja hirret vahingoittuivat. Autoilijan havaittua tapahtuman hän palasi takaisin keräten vaurioituneet hirret mukaansa. Veistämön valmistettua uudet hirret vaurioituneiden tilalle autoilija kuljetti ne 10.4.1982 asiakkaalle Kuusamoon. Hirsien keräämisestä aiheutui 694,30 mk:n ja kuljetuksesta 2 546,90 mk:n lisäkustannus. Vakuutusyhtiö on korvannut veistämölle vaurioituneiden hirsien tilalle valmistetut hirret 2 998,40 mk:lla ja suorittanut hirsien keräämisestä aiheutuneet kustannukset. Yhtiöltä on nyt vaadittu myös lisäkuljetuksen aiheuttamat kustannukset.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että tiekuljetusvakuutuksen perusteella olisi 1.-2.4.1982 suoritetun kuljetuksen rahdista korvattava sama osuus, minkä vaurioituneet hirret muodostivat koko hirsikuormasta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, olisiko tiekuljetussopimuslain perusteella korvattava uusien hirsien tilalle toimittamisesta syntyneet rahtikustannukset kokonaan vai yksinomaan siinä suhteessa alkuperäisestä kuljetuksesta syntyneestä rahdista, minkä vaurioituneet hirret muodostivat koko kuljetuserästä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa lausuntopyynnön koskevan vain kysymystä, kuinka suuri osa rahdista on korvattava, jos korvausedellytykset TKSL:n mukaan ovat olemassa.

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n 4 momentin mukaan tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus käsittää mm. rahdin ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut. Ne on korvattava kokonaan, jos tavara on kadonnut. Muussa tapauksessa niistä on korvattava tavaran vähentymistä vastaava osa.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaisesti pudonneet hirret edustivat vain osaa koko hirsikuormasta. Koska tavaran on täten katsottava kadonneen ainoastaan osittain, lautakunta katsoo e.m. lainkohtaan tukeutuen, että rahdinkuljettaja on velvollinen suorittamaan veistämölle niin suuren osan kuljetuksesta suoritetusta tai suoritettavasta rahdista, että se vastaa vahingoittuneiden hirsien osuutta koko kuormasta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA