Haku

15/231/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 15/231/91

Ratkaisu annettu: 20.01.1992

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Lähettäjä

Tapahtuma

Rahdinkuljettaja oli 3.7.1990 ottanut kolme kollia moottoreita kuljettaakseen ne Helsingin eräästä satamaterminaalista alukseen laivattavaksi edelleen Aasiaan. Moottorit oli lastattu ns. lauttavaunulle. Lauttavaunu oli hinattu alukselle erityisellä vetotraktorilla. Siirron aikana lauttavaunu lasteineen oli kaatunut satama-alueella ja kaksi kuljetettavana ollutta kollia oli vaurioitunut. Vahingon syynä oli todennäköisesti ollut liian suuri nopeus ja se, että kollien painopistemerkintöjä ei ollut noudatettu.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, sovelletaanko tapaukseen tiekuljetussopimuslakia.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavarankuljetuksesta. Lain 3 §:n mukaan moottoriajoneuvolla tarkoitetaan jokaista omalla voimakoneella tiellä kulkevaksi tarkoitettua ajoneuvoa tai laitetta. Pykälän 2 momentin mukaan lain määräykset moottoriajoneuvosta koskevat myös perävaunuja ja puoliperävaunuja.

Lautakunta katsoo, että aluksen lastausta koskeva sopimus ei ole tavaran kuljettamista tiellä koskeva sopimus, vaikka siihen sisältyisikin vähäistä kuljetusta erityisesti, kun lautakunnan saaman tiedon mukaan ns. lauttavaunut eivät rakenteeltaan vastaa niitä määräyksiä, joita edellytetään ajoneuvoasetuksessa perävaunun katsastusta ja rekisteröimistä varten.

Lautakunta toteaa vielä, että Ruotsin vastaavan lain tulkinnassa on ahtaustoimintaan liittyvät kuljetukset jätetty lain soveltamisalueen ulkopuolelle.

Yllä olevan perusteella lautakunta katsoo, että kysymyksessä olevaan tapaukseen ei ole sovellettava tiekuljetussopimuslain määräyksiä.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA