Haku

15/134/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 15/134/85

Ratkaisu annettu: 31.10.1985

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 24.6.1985 täryjyrän lähettäjältä, jyrän omistajalta tietyömaalle. Tavaran kuormaamisen ja sitomisen suorittivat rahdinkuljettaja ja lähettäjä yhdessä. Täryjyrän hytissä ei ollut tuulilasia. Kuljetus tapahtui avonaisella kuorma-autolla. Kuljetuksen aikana hytti irtosi kiinnityksestään ja putosi maantielle kuljetusnopeuden ollessa vahinkohetkellä n. 60 km/h.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa syntyneestä vahingosta sen vuoksi, että kuljetettava tavara on ollut sellaista, että se laatunsa puolesta pakkaamattomana tai puutteellisesti pakattuna on vähentymiselle tai vahingoittumiselle altis. Yhtiö katsoo edelleen, että lähettäjän tehtävänä on tavaraa pakatessaan huolehtia siitä, että tavara kestää tavanomaisen kuljetusrasituksen.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, voiko rahdinkuljettaja vastuusta vapautuakseen vedota TKSL 29 §:n määräyksiin.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että TKSL 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa kuljetettavaksi otetun tavaran vahingoittumisesta sen vastaanottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Pääsäännön mukaista vastuuta rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan ole mm. silloin, jos vahingoittuminen johtuu sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on mm. sellaisten tavaroiden puuttuva tai puutteellinen pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan lautakunta toteaa, että kuljetettavan täryjyrän kuormaamisen ja sitomisen suorittavat lähettäjä ja rahdinkuljettaja yhdessä. Asiakirjoista selviää myös, että kyseistä täryjyrää on lukemattomia kertoja kuljetettu vastaavalla tavalla ilman minkäänlaista vahinkoa.

Lautakunta toteaa, että hytin kiinnityspulttien mutterit ovat puuttuneet ja että pultit ovat olleet niin ruosteessa, ettei niissä ilmeisesti ole ollut muttereita kuljetuksen alkaessa. Tavaran vahingoittuminen on näin ollen lautakunnan käsityksen mukaan johtunut tavaran 28 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tavaran puutteellisesta laadusta. Siitä johtuvista vahingoista rahdinkuljettaja ei ole vastuussa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia