Haku

14/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 14/80

Ratkaisu annettu: 06.02.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta tapauksessa, jossa kuljetettavia laseja oli lastin siirtymisen vuoksi kuljetuksen aikana rikkoontunut. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja B on ottanut kuljetettavakseen lähettäjä C:ltä lasikuorman Stolbergista Saksan Liittotasavallasta Suomeen Laitilaan. Satamassa Suomessa havaittiin, että lasti oli siirtynyt taaksepäin ja huomattava osa laseista oli rikkoutunut.

Vakuutusyhtiö A on todennut, että lähettäjä on lastannut ja tukenut lastin kuten on ollut tavanomaista aiemmissakin kuljetuksissa. Matkalla Lübeckiin ei ole osoitettu tapahtuneen mitään poikkeuksellista ja traileri on otettu laivaan ilman huomautuksia lastin tai trailerin kunnosta. Laivamatkan aikana on vallinnut leuto sää; tuulen voimakkuus on laivan ilmoituksen mukaan ollut 1 - 2 bf. Kun on kysymys erittäin painavien ja korkeiden lasilaatikoiden lastaamisesta ja tukemisesta, lienee täysin ymmärrettävää ja luonnollista, että lähettäjä hoitaa myös lastin tukemisen. Kuljettajalla ei siihen olisi käytännössä mahdollisuuttakaan. Vakuutusyhtiö A katsoo, ettei kuljettajalla ole ollut asiallisia perusteita asettaa kyseenalaiseksi lähettäjän tekemän tukemisen asiallisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja näin ollen hän on kuitannut lähetyksen huomautuksitta.

Lähettäjä C on todennut, että trailerin lastaus tapahtuu halleissa nosturin avulla. Trapetsinmuotoiset lasipukit lastataan ylhäältä päin nosturilla. Lastauspäällikkö valvoo työtä. Sitten lastaajat kiilaavat pukit. Kiilaus tapahtuu seuraavasti: Kummallekin puolelle trailerin koko pituudelta laitetaan lista, eteen ja taakse kiilat ja ylhäältä pukit naulataan yhteen paksuilla laudoilla tai lankuilla sivuttaisen liikkeen estämiseksi. Useimpien kuljettajien mukaan suoritetaan lastaus niin hyvin, että se vastaa lastausta koskevia määräyksiä.

Rahdinkuljettaja ei ole antanut lausuntoa asiassa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että tapaukseen on sovellettava tiekuljetussopimuslakia.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että tavaran kuormaaminen ja ahtaaminen on tapahtunut lähettäjän toimesta. Lasien vahingoittuminen on vallinneet olosuhteet huomioonottaen voinut johtua tavaran kuormaamisesta tai ahtaamisesta. Sen vuoksi ja koska muuta ei ole näytetty, vahingon on oletettava aiheutuneen tästä vaarasta, eikä rahdinkuljettaja B sen vuoksi tiekuljetussopimuslain 29 §:n 3 kohdan nojalla ole aiheutuneesta vahingosta vastuussa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA