Haku

14/79/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 14/79/83

Ratkaisu annettu: 14.10.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti lähettäjän toimittaman kolmen betonielementin kuorman vastaanottajan työmaalle Espooseen 8.10.1982. Lähetys purettiin vastaanottajan torninosturilla, jolloin ensimmäistä elementtiä autosta nostettaessa auto heilahti ja kaksi muuta lavalla ollutta elementtiä putosi maahan ja vaurioitui. Elementtien toimitusehtojen mukaan kuljetuksen tuli tapahtua "vapaasti autossa työmaalla" ja siten, että rahdinkuljettajan autonkuljettaja kiinnittää nostokoukun elementteihin.

Lähettäjän kanta

Tavaran lähettäjä on katsonut rahdinkuljettajan olevan tapahtuneesta vastuussa sen vuoksi, että yhtiö on rahdinkuljettajan kanssa tehnyt sopimuksen siitä, että autonkuljettajalla on velvollisuus ohjata kuorman lastaus ja purkaus alusta loppuun.

Vakuutusyhtiön kanta

Yhtiö on torjunut korvausvaatimuksen sillä perusteella, että rahdinkuljettajalla ei ole TKSL:n 29 §:n 3. kohdan perusteella vastuuta vahingosta, joka on tapahtunut purkamisen aikana silloin, kun hän ei tätä työtä suorita. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa vastaanottaja on suorittanut purkamisen omilla laitteillaan ja omaa henkilökuntaansa käyttäen. Vaikka autonkuljettajan tuli avustaa vastaanottajaa tavaran purkamisessa, ei tämä vakuutusyhtiön mukaan tuo vastuuta purkamisessa sattuvista vahingoista. Yhtiö on edelleen viitannut siihen, että sellaisen tavaran osalta, jonka purkaminen edellyttää erityisiä laitteita, tavara on katsottava TKSL:n 27 §:n mukaisesti luovutetuksi, kun se on lavalla asetettu vastaanottajan käyttöön määräpaikassa.

Lausuntopyyntö

Yhtiö pyytää lausuntoa siitä, mikä on rahdinkuljettajan vastuu purkamisen yhteydessä tapahtuneesta vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettajan tulee huolehtia tavaran kuormaamisesta siten, että purkaminen voidaan suorittaa muuta lastia vaarantamatta. Vahingon on katsottava syntyneen sen vuoksi, että kuorman painopiste siirtyi nostettaessa ensimmäistä elementtiä. Rahdinkuljettaja ei asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan antanut mitään ohjeita tavaran purkamiseksi siten, että purku olisi voinut tapahtua muuta kuormaa vahingoittamatta. Tämän johdosta lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA