Haku

1/44/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/44/82

Ratkaisu annettu: 19.05.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa asiassa, jossa kuljetettava tavara oli rahdinkuljettajan toimesta kuljetettu tavaran lainanneelta yhtiöltä sen omistajalle. Luovutuksen jälkeen vastaanottaja oli todennut vaurioita kuljetetussa tavarassa.

Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli 21.7.1982 ottanut kommandiittiyhtiöltä Kouvolasta kuljetettavakseen tämän yhtiön käytössä olleen viikkauskoneen sen omistajalle Helsinkiin. Vastaanottaja oli ottanut tavaran haltuunsa ja 13.8.1981 reklamoinut puhelimitse rahdinkuljettajalle siitä, että kone oli vaurioitunut. Tämä oli käynyt ilmi sen jälkeen, kun kuljetuksen aikana koneen suojuksena ollut pahvilaatikko oli poistettu.

Vakuutusyhtiö on todennut 13.8.1981 suoritetussa vahinkotarkastuksessa, että kone oli vaurioitunut sillä tavalla, että vauriot eivät olisi voineet syntyä pahvipakkauksen rikkoutumatta. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa vahingosta, koska sen ei ole osoitettu syntyneen kuljetuksen aikana. Tavaran suojuksena ollut pahvipakkaus oli myös ehjä. Lisäksi rahtikirjassa oleva huomautus vauriosta löytyi vain vastaanottajan kappaleesta.

Vastaanottaja on katsonut, että pakkauksessa ei ole ollut vaurioita, koska tämä oli kauttaaltaan vahvasti teipattu. Viikkauskone ei vastaanottajan mukaan ollut kiinni trukkilavassa. Lisäksi vastaanottaja on viitannut varastonhoitajansa kirjalliseen lausuntoon siitä, että kone varastoon tullessaan oli vahingoittunut.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli saanut lähettäjältä kuljetustehtävän, minkä rahdinkuljettaja oli suorittanut 21.7.1981. Tiekuljetussopimuslain 40 §:n 1 momentin mukaan vastaanottajan on tehtävä reklamaatio kohtuullisen ajan kuluessa tavaran vastaanottamisesta lukien. Lainkohta ei erikseen määritä näkyvien vahinkojen osalta tehtävää reklamaatiota sanotun lainkohdan 2. momentissa mainitulla tavalla. Koska tavaran vastaanottaja vasta noin kolme viikkoa vastaanottamisesta oli tehnyt reklamaation väitetystä kuljetusvahingosta, lautakunta katsoo, sen seikan huomioon ottaen, että vastaanottajan liikeyritys on laiminlyönyt esittää tiekuljetussopimuslain 40 §:n 1 momentissa mainitun reklamaation kohtuullisessa ajassa, vastaanottajan menettäneen kannevaltansa rahdinkuljettajaan nähden.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA