Haku

14/230/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 14/230/91

Ratkaisu annettu: 11.10.1991

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjän kuljetusvakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Lähettäjä (valmistaja)

Tapahtuma

Lähettäjä oli tilannut päärahdinkuljettajalta ovinipun kuljetuksen Kuopiosta Helsinkiin. Päärahdinkuljettaja oli antanut kuljetustehtävän alirahdinkuljettajalle, joka oli 9.1.1991 noutanut ovinipun lähettäjältä. Lähettäjä oli lastannut kuorman ja kuljettaja oli sitonut sen. Tavaran kunnosta ei ollut tehty huomautusta.

Tavara oli välipurettu lähettäjältä noudon jälkeen päärahdinkuljettajan terminaaliin, josta alirahdinkuljettaja oli ottanut tavaran edelleen kuljetettavaksi. Alirahdinkuljettajan ajoneuvo oli kuljettanut tavarat Helsinkiin huolintaliikkeen terminaaliin, jonne tavara oli saapunut 11.1.1991. Huolintaliike oli tavaroita vastaanottaessaan tehnyt rahtikirjaan seuraavan merkinnän: "Tullut rikkinäisenä terminaaliin 11.1.1991". Vahingoittunut tavara oli toimitettu perille vastaanottajalle ilman vastaanottokuittausta, josta huolintaliike oli saanut vastaanottajalta ohjeet.

Lausunnonpyytäjäyhtiö oli sittemmin suorittanut vahingonkärsineelle kuljetusvakuutuksen perusteella täyden korvauksen tapahtuneesta vahingosta ja osoittanut regressivaatimuksensa päärahdinkuljettajaa vastaan, joka oli siirtänyt asian suorittavalle rahdinkuljettajalle.

Suorittavan rahdinkuljettajan vastuuvakuutusyhtiö ei ole tehnyt asiassa korvauspäätöstä, koska regressivaatimusta ei ole esitetty suoraan sen vakuutuksenottajalle, eikä vakuutussuhdetta ole yhtiön ja päärahdinkuljettajan välillä. Lisäksi vakuutusyhtiö on huomauttanut, ettei vastaanottaja tässä tapauksessa ollut tehnyt asianmukaista muistutusta rahdinkuljettajalle ja siten kannevalta rahdinkuljettajaa vastaan TKSL 40 a §:n nojalla on menetetty.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa, onko tehty muistutus TKSL 40 a §:n mukainen, onko rahdinkuljettaja vastuussa vahingosta TKSL:n perusteella, ja onko vahinko korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että esillä olevassa tapauksessa lähettäjä on tilannut kuljetuksen päärahdinkuljettajalta, joka on ottanut kuljetustehtävän vastaan, mutta siirtänyt varsinaisen kuljetuksen alirahdinkuljettajalle.

Lautakunta toteaa edelleen, että tavaran saavuttua Helsinkiin huolintaliikkeen terminaaliin terminaalihenkilökunta on ajoneuvoa purkaessaan havainnut ovinipun vahingoittuneen ja tehnyt tästä merkinnän rahtikirjaan.

Jakeluauto on sitten toimittanut vahingoittuneen tavaran perille vaatimatta vastaanottokuittausta vastaanottajalta sen antamien ohjeiden mukaisesti.

TKSL 40 a §:n 1 momentissa määrätään, että kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa. Mikäli muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Lautakunta toteaa, ettei mainitussa lainkohdassa määritellä, kenen asiana on tehdä muistutus tavaran vahingoittumisesta. Lain perusteluissa viitataan vastaanottajaan. Vastaanottajaksi on lautakunnan käsityksen mukaan ymmärrettävä se, jolle kuljetusosuutensa päättänyt rahdinkuljettaja luovuttaa tavaran. Reklamaation voi siten jokaisen myöhemmän vastaanottajan lukuun suorittaa esimerkiksi rahdinkuljettajaan nähden itsenäinen terminaalin pitäjä, jolle tavara kuljetuksen jossakin vaiheessa luovutetaan edelleen toimitettavaksi. Reklamaation voi myös suorittaa seuraava rahdinkuljettaja.

Esillä olevassa tapauksessa alirahdinkuljettaja on luovuttanut tavaran vastaanottajana toimineelle terminaalille, joka on rahtikirjassa huomauttanut havaitsemastaan vahingosta.

Lautakunta katsoo, että tavara on vahingoittunut sen ollessa alirahdinkuljettajan hallussa ja että alirahdinkuljettaja on rahdinkuljettajana vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Lautakunta katsoo vielä, että vahinko on korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA