Haku

14/168/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 14/168/87

Ratkaisu annettu: 04.12.1987

Lausunnonpyytäjä: Vastaanottaja

Tapahtumatiedot

Kuljetusliike kuljetti 29.12.1986 lähettäjältä saamansa toimeksiannon perusteella imuriyksikön Riihimäeltä lausunnonpyytäjän varastolle Helsinkiin. Yksikön kuormaus autoon on tapahtunut lähettäjän varastolla lähettäjän hallinosturilla imurin päällä olevasta nostolenkistä nostaen.

Imuriyksikön saavuttua lausunnonpyytäjän varastolle varasto oli suljettu. Voidakseen siirtää imurin lausunnonpyytäjän varastoon on lastauslaiturilla siirtoa varten ollut lausunnonpyytäjäyhtiön määräyksestä sen palveluksessa oleva huoltomekaanikko työvälineenään haarukkatrukki.

Imuriyksikkö on pyritty purkamaan lausunnonpyytäjän lastauslaiturille nostamalla se auton nosturilla samasta nostolenkistä, jota lähettäjä on imuria kuormattaessa käyttänyt. Kuljettajan nostettua nosturillaan imurin lavan laidan yli ja ryhdyttyä siirtämään sitä lastauslaituria kohden osoittautui, etteivät imuri ja nosturin puomi korkeutensa puolesta mahtuneet lastauslaiturin ja katon väliin. Erimielisyys vallitsee siitä, onko nosturin puomi osunut lastauskatokseen ja onko imurin pohja osunut lastauslaiturin reunaan.

Kuljettajan ryhdyttyä siirtämään imuria takaisin autoon päin imurissa oleva nostolenkki on katkennut, jolloin imuri on pudonnut maahan ja vahingoittunut.

Lausunnonpyytäjän ilmoituksen mukaan tapahtumasta on aiheutunut 35 000 suuruinen markan vahinko.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan kuljetusliike on vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein:

Purkausvaiheessa on koko imuriyksikkö nostettu suodatinkannen nostosilmukasta, jota ei ole tarkoitettu koko yksikön nostoa varten, vaan ainoastaan yksikössä olevan suodattimen nostamista varten. Imuriyksikkö on varustettu kiinnikkeillä trukkikuljetusta varten ja trukki on odottanut paikalla purkausta. Lausunnonpyytäjä katsoo, että ammattikuljettajan on osattava oikein harkita tavaralle sovelias lastaustapa. Kuljettajan arviointivirheen johdosta nostamiseen on käytetty imurin suodatinkannen nostosilmukkaa eikä trukkia.

Lausunnonpyytäjä katsoo edelleen, että kuljettaja on syyllistynyt käsittelyvirheeseen käyttäessään työhön sopimatonta vaijeria, joka ilmeisesti on ollut liian pitkä, jonka seurauksena nosturin puomi ja imurin pohja ovat osuneet lastauslaiturin rakenteisiin aiheuttaen vinokuorman nostosilmukkaan.

Lausunnonpyytäjä on käsityksensä tueksi oheistanut imurin valmistajan lähettämiä saksankielisiä teleksejä, joissa vahvistetaan, että imuriyksikköä ei ole tarkoitettu nostettavaksi suodatinkannen nostosilmukasta.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että kuljetusliike ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein:

Imuriyksikön kuormaus autoon on tapahtunut kuljetusliikkeen toimeksiantajan toimesta sen hallinosturilla imurin päällä olevasta nostolenkistä nostaen. Imuriyksikön purkamisen lastilaiturille piti tapahtua kuljettaneen auton nosturilla nostamalla imuri samasta nostolenkistä, jota lähettäjäkin oli imuria kuormattaessa käyttänyt. Kun vahinko on aiheutunut siitä, että nostettavan imuriyksikön nostolenkki on pettänyt, vakuutusyhtiö katsoo vahingon syyksi tavaran puutteellisen laadun.

Vakuutuksenottajalle ei ollut ilmoitettu, että purkamisen olisi tullut tapahtua trukilla. Tavaran vastaanottajan edustaja on ollut paikalla tavaraa purettaessa eikä hän ole reagoinut vakuutuksenottajan ryhtyessä nostamaan imuria auton nosturilla.

Kuljetuksen suorittanut autonkuljettaja on ilmoittanut, että sen enempää nosturin puomi kuin imurin pohjakaan eivät ole osuneet lastauslaiturin rakenteisiin tavaraa purettaessa. Autonkuljettajan ilmoituksen mukaan ei ole ollut mahdollista nostaa imuriyksikköä trukin haarukoihin.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kuljetusliikkeen kuorma-auto on 29.12.1986 lähettäjän toimeksiannosta kuljettanut imuriyksikön Riihimäeltä vastaanottajan varastolle Helsinkiin. Lastattaessa imuriyksikköä Riihimäellä on lastaukseen käytetty lähettäjän toimesta sen hallinosturia, jolloin imuri on nostettu siinä olleesta nostolenkistä nostaen.

Edelleen asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan imurikuljetuksen saavuttua vastaanottajan varastolle Helsinkiin on varasto ollut suljettu, mutta vastaanottajan palveluksessa oleva huoltomekaanikko on ollut saapuvilla nimenomaisesti vastaanottaakseen imurin ja voidakseen siirtää sen vastaanottajan varastoon.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan tavaran vastaanottaja on ollut tietoinen, että imuriyksikössä olevaa nostolenkkiä ei voida käyttää imuriyksikön nostamiseen.

Asiakirjoista ei käy ilmi, että imuriyksikön vastaanottajan edustaja olisi antanut autonkuljettajalle minkäänlaisia ohjeita purkamistavan suhteen tai reklamoinut nosturin käyttöä vastaan.

Ohjeita tavaran käsittelystä ei ole myöskään antanut kuljetusliikkeen toimeksiantaja, tavaran lähettäjä.

Tiekuljetussopimuslain 28 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettajalla ei ole lain 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, mikäli hän näyttää, että tavaran vahingoittuminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan laiminlyönnistä tai tavaran puutteellisesta laadusta.

Lautakunta katsoo, että tavaran vastaanottajan olisi tullut antaa rahdinkuljettajalle nimenomaiset ohjeet käyttää imuriyksikön purkamisessa trukkia eikä nosturia, koska tavaran vastaanottaja oli tietoinen imuriyksikössä olevan nostosilmukan soveltumattomuudesta koko yksikön nostamiseen.

Ottaen huomioon, että tavara on kuormattu ajoneuvoon imuriyksiköstä nostamalla, rahdinkuljettajalla ei ole ollut syytä epäillä, muun ohjeen puuttuessa, ettei kuljetettavassa yksikössä ollut nostosilmukka ollut tarkoitettu koko yksikön nostamista varten. Kun vahinko siis on aiheutunut vastaanottajan laiminlyönnistä antaa rahdinkuljettajalle tarpeelliset erikoisohjeet purkamista varten, lautakunta katsoo TKSL 28 §:n 1 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia