Haku

14/133/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 14/133/85

Ratkaisu annettu: 31.10.1985

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti lähettäjältä Lahdesta kuljetettavakseen konttilattiakuorman Ranskaan. Kuljetuksen alkaessa 12.4.1985 ajoneuvoyhdistelmä kaatui risteyksessä, jolloin konttilattiakuorma vaurioitui. Vakuutusyhtiö suoritti korvauksen vaurioituneesta lähetyksestä. Vakuutusyhtiön esittäessä regressivaatimuksen rahdinkuljettajalle tämän vakuutusyhtiö kieltäytyi suorittamasta korvausta sen johdosta, että lähettäjä on suorittanut lähetyksen kuormaamisen autoon ja valinnut ja määrännyt lähetettävän erän lastaustavan, minkä vuoksi kuormasta tuli erittäin korkea ja myös sen painopiste oli korkealla.

Asiassa suoritettiin poliisitutkinta ja oikeuskäsittely liikenteen vaarantamisesta. Raastuvanoikeus jätti autonkuljettajan tuomitsematta rangaistukseen ja totesi perusteluissaan mm., että "ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja on laiminlyönyt varmistaa sen, ettei ajoneuvoyhdistelmän kuorma olisi päässyt liikkumaan siten, että se olisi haitannut ajoneuvoyhdistelmän liikenneturvallista käyttöä." Koska rikos olosuhteet ja tekijän tuottamusasteen huomioon ottaen on ollut vähäpätöinen ja johtunut anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta, raastuvanoikeus on päätynyt edellä esitettyyn kantaan.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö pitää rahdinkuljettajaa vastuussa vahingosta, koska se katsoo vahingon aiheutuneen lastin puutteellisesta tuennasta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa kuormalle aiheutuneesta vahingosta tiekuljetussopimuslain säännösten perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että pääsääntöisesti rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Rahdinkuljettaja on kuitenkin vastuusta vapaa, jos hän näyttää, että vahingoittuminen on johtunut lähettäjän virheestä tai että tavaran käsittely, kuormaaminen, purkaminen tai ahtaaminen on tapahtunut lähettäjän toimesta ja saattaa todennäköiseksi, että vahinko on voinut johtua tästä.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan lähettäjä on kiistatta suorittanut lähetettävän tavaran kuormaamisen. Rahdinkuljettajan edustaja on kuormaamisen jälkeen sitonut kuorman sidontaliinoilla perävaunun lattiaan kiinni. Rahdinkuljettajan edustaja on tuolloin havainnut, että puutavaraniput olivat kuormakorin reunasta irti.

Lahden raastuvanoikeus on katsonut, mitä tulee ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan laiminlyöntiin sen varmistamiseksi, ettei ajoneuvoyhdistelmän kuorma olisi päässyt liikkumaan siten, että se olisi haitannut ajoneuvoyhdistelmän liikenneturvallista käyttöä, että autonkuljettaja jätetään tuomitsematta rangaistukseen. TKSL 29 §:n 1 momentin 3 kohdan sekä 30 §:n nojalla lautakunta katsoo, että vahinkoon ovat myötävaikuttaneet sekä tavaran lähettäjä siltä osin, että tavaran kuormaaminen on tapahtunut hänen toimestaan, että rahdinkuljettaja, jonka edustaja sitoessaan on laiminlyönyt varmistautua sen oikeasta kiinnityksestä.

Tavaran vahingoittumiseen ovat näin ollen lautakunnan käsityksen mukaan vaikuttaneet useat syyt, joista ei TKSL 28 tai 29 §§:ien mukaan kuulu rahdinkuljettajan vastattaviin. Tämän vuoksi rahdinkuljettaja vastaa TKSL 30 §:n mukaan siltä osin kuin hänen vastuullaan olevat syyt ovat vaikuttaneet tavaran vahingoittumiseen. Tässä tapauksessa lautakunta katsoo, että rahdinkuljettajan osuus vastaa kolmatta osaa vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA