Haku

13/78/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/78/83

Ratkaisu annettu: 08.06.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti lähettäjältä 3.3.1983 betonisäiliöautolla betonia rakennustyömaalle tielle A Helsinkiin. Kuljetuksen aikana vetoauton kardaaniakseli irtosi, jolloin kuljetus keskeytyi. Tapahtumapaikalle oli välittömästi tilattu hinausauto ja betoniauto kuormineen hinattiin työmaalle. Tavaran vastaanottaja ei kuitenkaan enää ottanut betonikuormaa vastaan, koska oli tarjolla vaara, että betoni oli alkanut jo kovettua. Tämän vuoksi betoniauto hinattiin työmaalta edelleen kaatopaikalle. Rahdinkuljettaja on tiekuljetusvakuutuksen perusteella vaatinut korvausta pilaantuneesta betonista ja hinauskustannuksista vahinkopaikalta työmaalle ja edelleen työmaalta kaatopaikalle.

Vakuutusyhtiön kanta

Yhtiö on korvannut vakuutuksenottajalle myöntämänsä tiekuljetusvakuutuksen perusteella pilaantuneen betonin sekä betoninkuljetusauton hinauskustannuksista sen osan, joka kattaa hinauksen vahinkopaikalta työmaalle. Hinauksesta työmaalta kaatopaikalle ei yhtiö kuitenkaan ole suorittanut korvausta.

Lausuntopyyntö

Yhtiö pyytää lausuntoa siitä, tulisiko tiekuljetusvakuutuksen perusteella korvata myös hinauskustannusten se osuus, joka koskee hinausta työmaalta kaatopaikalle.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n mukaisesti tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jolla se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 50 markkaan tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti, minkä lisäksi rahti ym. kuljetukseen liittyvät kulut on korvattava tietyin osin. Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 3.1.1.-kohdan mukaisesti vakuutuksenottaja on vahingon tapahduttua velvollinen kaikin käytettävissä olevin keinoin toimimaan vahingon rajoittamiseksi. Tämän mukaisesti rahdinkuljettaja on, tavaran vastaanottajan kieltäydyttyä vastaanottamasta kovettumiselle altista betonikuormaa, kuljettanut sen kaatopaikalle ja tyhjentänyt betonisäiliön siellä enemmän vahingon estämiseksi.

Koska vakuutusehtojen 3.1.1. -kohdan mukaisesti rahdinkuljettajan velvollisuus tavaran pelastamiseksi ei käsitä kuorma-auton pelastamista ja koska kuljetuksen työmaalta kaatopaikalle ei voida katsoa tarkoittaneen tavaran, vaan ainoastaan kuorma-auton pelastamista, lautakunta katsoo, että kuljetuskustannuksia tältä osin ei tiekuljetusvakuutuksen puitteissa voida korvata.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA