Haku

13/56/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/56/82

Ratkaisu annettu: 02.09.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa tapauksessa, jossa kuljetettava tavara oli vaurioitunut purettaessa sitä vastaanottajan trukilla rahdinkuljettajan auton lavalta.

Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli ottanut lahtelaiselta lähettäjältä kuljetettavakseen koneen vastaanottajalle Nastolaan. Koneen saavuttua perille sitä oli ryhdytty purkamaan vastaanottajan trukilla ja hänen palveluksessaan olevaa henkilökuntaa käyttäen. Purkuun oli osallistunut myös rahdinkuljettajan autonkuljettaja. Nostettaessa konetta trukilla kone kaatui ja vaurioitui.

Vakuutusyhtiö on todennut, että koneen purku tapahtui vastaanottajan henkilöstön ja trukin avulla ja että rahdinkuljettaja ei siten tiekuljetussopimuslain 29 §:n 3. kohdan perusteella ole vastuussa vahingosta.

Vastaanottaja on esittänyt, että vahinko tapahtui kuljetettavan koneen ollessa vielä auton lavalla. Yhtiö katsoo, että lastin purkajana oli rahdinkuljettaja, jonka ohjeiden mukaisesti vastaanottajan trukki kuljettajineen ryhtyi purkutyötä suorittamaan. Yhtiö katsoo, että purkamisen suunnittelu, organisaatio ja toteutus sekä määräämisvalta ovat kuuluneet rahdinkuljettajalle. Tässä toteutuksessa rahdinkuljettajan edustajalle eli autonkuljettajalle tapahtui virhe siten, että hän antoi väärät ohjeet nostettaessa konetta trukilla, jolloin kone kaatui, koska sitä ei ollut tuettu trukin sarviin asianmukaisella tavalla.

Rahdinkuljettaja on asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa kirjeessään 14.4.1982 esittänyt vakuutusyhtiölle selvityksenä, että vastaanottajan trukin tullessa noutamaan konetta auton lavalta oli rahdinkuljettajan autonkuljettaja näyttänyt virheellisiä ohjeita trukkikuskille koneen ollessa huonosti trukin sarvilla, jolloin se kaatui heti nostettaessa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Sellaisen tavaran osalta, jonka purkaminen edellyttää erityisiä laitteita, tavara katsotaan tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaisesti luovutetuksi, kun se on lavalla asetettu vastaanottajan käyttöön määräpaikassa, mikäli ei ole erikseen sovittu, että rahdinkuljettaja suorittaa purkamisen. Kun rahdinkuljettajan autonkuljettajan on katsottava vastaanottajan suorittaman purkutyön yhteydessä toimineen vastaanottajan avustajana, lautakunta katsoo, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta, jota ei ole pidettävä tiekuljetussopimuslain mukaisena vahinkona.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA