Haku

13/201/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/201/89

Ratkaisu annettu: 17.08.1990

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtuma

Lautakunta toteaa asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella, että rahdinkuljettaja on huolehtinut ruusuntaimierän kuljetuksesta Puolasta Suomeen. Kuljetus on tapahtunut lämmitettävässä perävaunussa, jonka lastauksen on Puolassa suorittanut myyjä. Perävaunun vedosta on huolehtinut rahdinkuljettajan apulainen, puolalainen huolintaliike. Perävaunu on saapunut Suomeen 20.12.1988. Koska ruusuntaimierän maahantuontilupaa ei tuolloin ollut järjestetty eikä mainittua lupaa kyetty hankkimaan ennen joulunpyhien alkamista, rahdinkuljettaja on jättänyt lämmitettävän perävaunun ulkosalle lämmityslaite käynnissä.

Rahdinkuljettaja on huolintaliikkeen kanssa sopinut lämmitettävän perävaunun lämmönsäätölaitteen polttoainetankin täyttämisestä, mutta ei muusta valvonnasta. Perävaunun lämmönsäätölaitteen polttoainetankki on sopimuksen mukaisesti täytetty 27.12.1988. Perävaunu on 29.12.1988 avattu kasvintarkastusta varten, jolloin on havaittu lämmönsäätölaitteen jossakin vaiheessa pysähtyneen ja ruusuntaimierän jäätyneen.

Rahdinkuljettaja ei ole käynyt tarkastamassa lämmönsäätölaitteen toimivuutta. Laitteiston huoltoyhtiön antaman lausunnon mukaan, mikäli tahdottaisiin 100-prosenttinen varmuus laitteen käymisestä, laite olisi tarkastettava parin tunnin välein, mutta tällaista ei käytännössä tapahdu.

Huoltoyhtiön mukaan laturiin tai sen jännitesäätimeen on tullut vika, jolloin jännite on alkanut laskea. Kun jännite on laskenut riittävästi, laitteen solenoidit ovat päästäneet laitteen sammumaan. Sen jälkeen dieselmoottori on pysähtynyt ja ilmankierto lakannut.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä katsoo tapahtuneen vahingon johtuneen siitä, että rahdinkuljettaja on laiminlyönyt antaa huolitsijalle alalla vallitsevan käytännön mukaisen huolenpitotehtävän. Kun huolintaliike ainoastaan oli sitoutunut täyttämään polttoainetankin, mutta ei muutoin tarkastamaan taimien tilaa, ei huolintaliike ole myöskään voinut havaita taimien vahingoittumiseen johtanutta laiterikkoa. Tämän lisäksi taimet on ahdattu perävaunuun niin tiiviisti, että kunnollinen ilmankierto on ollut mahdotonta. Lausunnonpyytäjä katsoo, että se ei ole velvollinen suorittamaan korvausta rahdinkuljettajalle, koska ajoneuvo on rahdinkuljettajan vakuutusehtojen 5.4.3. -kohdan soveltamisen edellyttämällä tavalla jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa.

Rahdinkuljettaja katsoo, että rahdinkuljettajan toiminnassa ei ole voitu osoittaa selviä laiminlyöntejä ja vaatii vakuutusehtojen kohdan 5.4.8 nojalla vakuutuskorvausta lastin koko arvosta. Mainitun vakuutusehdon mukaan korvausta suoritetaan, mikäli vahingon syynä on ollut jäähdytys/lämmityskoneen äkillinen ja odottamaton vika.

Lautakunnan ratkaisu

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa mm. tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Rahdinkuljettaja vapautuu vastuusta tiekuljetussopimuslain 29 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 3 momentin nojalla, jos hän näyttää vahingon johtuneen sellaisesta erityisestä vaarasta, jonka syynä on eräiden tavararyhmien erityinen alttius katoamiselle, vähentymiselle tai vahingoittumiselle. Jos kuljetus suoritetaan lämmönsäätölaitteella varustetulla moottoriajoneuvolla, rahdinkuljettaja voi vastuusta vapautuakseen vedota mainittuun perusteeseen vain, jos hän näyttää ryhtyneensä kaikkiin hänelle kuuluviin tilanteen vaatimiin toimiin lämmönsäätölaitteen valinnassa, kunnossapidossa ja käytössä sekä noudattaneensa kaikkia saamiaan erityisohjeita.

Tiekuljetussopimuslain 10 §:n nojalla rahdinkuljettaja vastaa hänen lukuunsa kuljetuksessa toimineiden henkilöiden menettelystä tehtävän suorittamisessa kuten omista teoistaan ja laiminlyönneistään.

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että vahinko on tapahtunut tavaran ollessa rahdinkuljettajan huostassa. Rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt ryhtyneensä kaikkiin hänelle kuuluviin toimiin lämmönsäätölaitteen kunnossapidossa ja käytössä, vaan hän on jättänyt ajoneuvon valvomatta yhdeksän päivän ajaksi.

Lautakunta toteaa rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiön ja rahdinkuljettajan välisen vakuutussopimuksen ehtojen 5.4.8 mukaan vakuutusyhtiö on korvausvelvollinen, jos vahingon syynä on ollut jäähdytys/lämmityskojeen äkillinen ja odottamaton vika. Kun rahdinkuljettaja ei ole korjaustyömääräystä tai muuta luotettavaa selvitystä esittämällä näyttänyt tapahtuneelle vialle muuta syytä kuin "latausjärjestelmän vioittumisen", lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että latausjärjestelmässä ilmennyt vika olisi ollut äkillinen ja odottamaton.

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä ei esitetyn selvityksen perusteella ole velvollisuutta suorittaa vakuutuskorvausta rahdinkuljettajalle tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA