Haku

13/184/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/184/88

Ratkaisu annettu: 26.08.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Huolintaliike on rahdinkuljettajana ottanut kuljetettavakseen Hollannista 41 kartonkia tekstiilejä vastaanottajalle Helsinkiin. Lähetys on saapunut Suomeen vahingoittumattomana 18.1.1988. Rahdinkuljettajan huolintaosaston toimihenkilö on laiminlyönyt ajoissa ilmoittaa lähetyksen saapumisesta vastaanottajalle. Vastaanottajan asiamiehen tiedusteltua lähetyksen kohtaloa on rahdinkuljettajayhtiön toimihenkilö 25.2.1988 vahvistanut lähetyksen saapumisen. Vastaanottaja on kärsinyt tapahtuneesta viivästyksestä tappiota myynnin menetyksenä.

Vastaanottajan kanta

Vastaanottaja katsoo kysymyksessä olevan törkeän huolimattomuuden, koska tavara, joka oli tullut maahan jo 18.1.1988, on avisoitu vasta 25.2.1988 vastaajayhtiön tiedustelun perusteella. Törkeäksi huolimattomuuden tekee se, että tavara on ollut sesonkituote. Tavara on myöhästynyt huolimattomuuden takia noin viisi viikkoa. Lähetys oli ollut erittäin kiireellinen ja sitä oli odotettu kauan.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä on korvannut vastaanottajalle TKSL 35 §:n mukaisesti viivästymisvahinkona rahdin määrän. Näyttöä törkeästä huolimattomuudesta ei ole, joten rahdinkuljettaja on oikeutettu rajoittamaan vastuunsa TKSL 35 §:n mukaan.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan rahdinkuljettaja on myöntänyt kysymyksessä olleen tavanomaisen tuottamuksen, mutta kiistänyt tuottamuksen olleen törkeän.

Suomessa voimassa olevien oikeusperiaatteiden mukaan tuottamus sisältää teon tai laiminlyönnin, joka osoittaa tekijässään riittämätöntä huolellisuutta ja varovaisuutta, mutta johon ei sisälly tahtoa aiheuttaa vahinkoa, jolloin kysymyksessä olisi tahallisuus, eikä myöskään sellaista välinpitämättömyyttä mahdollisen vahingon aiheuttamisesta, jonka syntymisen todennäköisyys kuitenkin on mielletty.

Suomen oikeudessa on katsottu rahdinkuljettajan tuottamuksen olleen törkeän mm. silloin, kun rahdinkuljettaja on totuudenvastaisesti ilmoittanut tavarasta paikkansapitämättömiä tietoja (KKO 1983 II 95). Sen sijaan törkeänä tuottamuksena ei ole pidetty esimerkiksi nimenomaisesti annetun ohjeen rikkomista (KKO 24.9.1984, n:o 1479).

Lautakunta toteaa, että ko. tapauksessa rahdinkuljettaja on laiminlyönyt kuljetussopimukseen perustuvan velvollisuutensa merkittävästi ja vastaanottajalle vahinkoa tuottaneella tavalla. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan ei kuitenkaan ole näytetty, että rahdinkuljettaja tai se toimihenkilö, jonka toiminnasta rahdinkuljettaja vastaa, olisi laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tarkoituksenaan aiheuttaa vastaanottajalle vahinkoa, tai että rahdinkuljettaja miellettyään vahingon mahdollisuuden olisi suhtautunut siihen välinpitämättömästi, josta syystä lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että rahdinkuljettajan tuottamus olisi ollut luonteeltaan törkeä.

Lautakunta katsoo tapauksessa tulevan sovellettaviksi TKSL 35 §:n säännösten, josta syystä rahdinkuljettajalla on oikeus rajoittaa vastuunsa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA