Haku

13/154/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/154/86

Ratkaisu annettu: 18.12.1986

Lausunnonpyytäjä: Lähettäjä

Tapahtumatiedot

Lähettäjä lähetti perjantaina 24.1.1986 26 kpl ikkunaelementtejä tehtaaltaan Kuopioon eräälle vastaanottajan työmaalle. Kuormaus tapahtui lähettäjän trukilla ja lähettäjän suorittamana. Rahdinkuljettajan autonkuljettaja sitoi kuljetettavat elementit lastausliinoilla. Lähetyksen saavuttua perille Kuopioon maanantaina 27.1.1986 havaittiin elementtien pakkausten rikkoutuneen ja elementtien vaurioituneen.

Kuljettajan selvityksen mukaan elementtien välissä olleet pienet puupalat olivat kuljetuksen aikana irronneet, mistä oli seurannut, että sidontavanteet ja lastausliinat olivat löystyneet ja elementtiniput hajonneet.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lähettäjä katsoo, että kuljetukseen on liittynyt selviä huolimattomuustekijöitä ja suoranaista piittaamattomuutta kuljetettavan kuorman suhteen. Lausunnonpyytäjä katsoo lisäksi, että tapauksesta on laadittu yksipuolinen, rahdinkuljettajaa suosiva kuljetusvahinkoilmoitus ja että vakuutusyhtiö on tehnyt päätöksensä yksipuolisin ja puutteellisin tiedoin.

Lausuntopyyntö

Lähettäjä pyytää lautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, koska tapahtuneen vahingon ei ole voitu osoittaa johtuneen rahdinkuljettajan virheestä tai laiminlyönnistä kuljetuksen yhteydessä, vaan se on johtunut puutteellisesta pakkauksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että varsinaisen kuljetuksen aikana olisi tapahtunut jotakin normaalista poikkeavaa.

Lautakunnan käsityksen mukaan rahdinkuljettajan puolesta on osoitettu syntyneen vahingon olleen sellaisen, että se vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua sellaisesta TKSL 29 §:n 1 momentin 2., 3. ja 4. kohdissa tarkoitetusta erityisestä vaarasta, jonka syynä on sellaisten tavaroiden puutteellinen tai puuttuva pakkaus, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita, tavaran kuormaaminen lähettäjän toimesta tai eräiden tavararyhmien erityinen alttius vahingoittumiselle. Koska muuta ei ole näytetty, ja koska tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1.1.1.-kohdan mukaan vakuutus kattaa vakuutusehdoissa määrätyin rajoituksin sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja TKSL:n perusteella voi joutua, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja edellä mainitun TKSL 29 §:n 1 momentin 2., 3. ja 4. kohtien mukaan ei ole vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia