Haku

13/132/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/132/85

Ratkaisu annettu: 28.11.1985

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Huolintaliike on tehnyt sopimuksen kuljetusliikkeen kanssa perävaunujen siirtämisestä pääasiassa satamien ja terminaalien välillä. Toimeksiannot koskevat sekä tyhjien että kuormattujen perävaunujen siirtämistä. Huolintaliike suorittaa kuljetusliikkeelle korvauksen ajettujen kilometrien perusteella riippumatta siitä, ovatko perävaunut kuormattuja vai eivät. Perävaunut ovat pääasiallisesti huolitsijan vuokraamia, ulkomailla rekisteröityjä perävaunuja. Kuljetusliike siirsi 15.3.1985 sopimuksen perusteella Hangossa yhtiön A pihalla tyhjillään olleen englantilaisen perävaunun, joka vaurioitui peruutettaessa. Kuljetusliike katsoo, että perävaunu on ollut kuormana ja että vahinko on korvattava tiekuljetussopimuslain perusteella.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko perävaunua tässä tapauksessa pidettävä tiekuljetussopimuslain tarkoittamana tavarana, jolloin kuljetusliike olisi tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa siirron aikana tapahtuneesta perävaunun vahingoittumisesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Kuljetusliike on sopinut huolintaliikkeen kanssa tyhjien ja lastattujen perävaunujen siirtämisestä lähinnä sataman ja terminaalin välillä. Sopimuksen ehdot sisältyvät 14.12.1984 päivättyyn, kuljetushinnastoksi kutsuttuun asiakirjaan. Kuljetusliike on sopimuksen mukaisesti siirtänyt 15.3.1985 tyhjän englantilaisen perävaunun, joka on vahingoittunut siirrettäessä.

Lautakunta on aikaisemmin todennut, että uuden perävaunun kuljettamista valmistajalta tilaajalle on pidettävä TKSL:ssa tarkoitettuna kuljetuksena (20/63/82) ja että epäkuntoisen ajoneuvon hinausta on pidettävä kuljetuksena (18/83/83 ja 4/98/84). Lisäksi lautakunta on katsonut, että rahdinkuljettaja on vastuussa kuljetettavana olevan kontin vahingoittumisesta, jos siitä syntyy kuljetusasiakkaalle vahinkoa (17/34/81).

Esillä olevassa tapauksessa on kyse tavarankuljetusta varten tarkoitettujen tai siihen käytettyjen ajoneuvojen siirtämisestä. Lautakunnan käsityksen mukaan olisi vastoin TKSL:n tarkoitusta katsoa kuljetusjärjestelmän ylläpitämiseksi tarkoitettujen perävaunujen siirtoja TKSL:n 1 §:ssä tarkoitetuksi moottoriajoneuvolla tapahtuvaksi tavaran kuljetukseksi. Tämä tarkoitus käy lautakunnan käsityksen mukaan ilmi siitä, että perävaunut ja puoliperävaunut on TKSL:n 3 §:ssä nimenomaan rinnastettu ajoneuvoihin.

Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, ettei siirtämisen suorittaneen yhtiön voida katsoa olevan vastuussa perävaunulle aiheutuneesta vahingosta.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA