Haku

13/106A/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 13/106A/84

Ratkaisu annettu: 14.12.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettajalla on Paltamoon sijoitettu perävaunu, jota yhtiö käyttää jakeluvarastona. Liikenteestä poistettu perävaunu on varustettu tekstillä "pienoisterminaali". Paikallinen liikennöitsijä on antanut jakelun suorittajalle avaimen, jolla perävaunu voidaan avata. Rahdinkuljettaja oli 23.12.1983 tuonut tavaraa perävaunuun. Paikallisjakelun hoitaja oli käynyt perävaunulla 24.12.1983 päiväsaikaan todeten, että tavarat olivat tallella, mutta kontista oli puuttunut lukko. Käydessään uudelleen perävaunulla 26.12.1983 hän oli todennut perävaunusta viedyn tavaraa.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö viittaa tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohtaan 1.1.1., jonka mukaan vakuutus kattaa tiellä tapahtuneen tavaran kuljettamisen yhteydessä syntyneen vahingon ja tiedustelee,

1) Kattaako vakuutus vahingon, joka tapahtuu tavaran ollessa rahdinkuljettajan hallussa hänen varastossaan,

2) onko varastona käytetty perävaunu rinnastettavissa kiinteään varastoon, vai onko kyseessä ajoneuvo, johon voitaisiin soveltaa yleisten vakuutusehtojen kohtaa 1.4.3.5.,

3) kuuluuko tavaraa sisältävä kuljetuskontti, joka on purettu pois autosta, vakuutuksen piiriin, sekä

4) koska vakuutusmaksut peritään tietyiltä nimetyiltä autoilta, sisältyikö paikallisen jakelijan suorittama jakelu vakuutukseen ja/tai sisältyivätkö rahdinkuljettajan omat nimeämättömät autot vakuutukseen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

1) Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen 1.1.1. -kohdan mukaan vakuutus kattaa muun muassa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi joutua tiellä tapahtuneen kuljetuksen yhteydessä tavaralle tapahtuneesta, katoamisesta. Lautakunnan käsityksen mukaan sanonta "yhteydessä" tarkoittaa sitä, että vakuutus kattaa myös sen ajan, jonka rahdinkuljettaja on TKSL:n 27 §:n 1 momentin mukaan vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, eli tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisen ajan. Näin ollen vakuutuksen on katsottava kattavan myös sellaisen vahingon, joka tapahtuu kuljetettavana olleen tavaran ollessa edelleen rahdinkuljettajan hallussa esim. hänen varastossaan ennen kuin hän luovuttaa tavaran vastaanottajalle. Kyseisessä tapauksessa perävaunuun varastoidun tavaran on katsottava edelleen olleen rahdinkuljettajan hallussa ilman että luovutusta olisi tapahtunut.

2) Käytöstä poistettua, varastona käytettyä perävaunua ei lautakunnan käsityksen mukaan voida rinnastaa kiinteään varastoon, eikä se myöskään ole sellainen ajoneuvo, johon voidaan soveltaa vakuutusehtojen kohtaa 1.4.3.5.

3) Tavaraa sisältävä kuljetuskontti, joka on purettu rahdinkuljettajan autosta, on rinnastettavissa kuljetettavaksi otettuun tavaraan niissä tapauksissa, joissa rahdinkuljettaja ei ole asettanut konttia asiakkaan käyttöön. Lautakunta viittaa lausuntoonsa 17/34/81 (liite). Tämän johdosta tuollaisen kuljetuskontin on katsottava kuuluvan tiekuljetusvakuutuksen yleisten vakuutusehtojen piiriin.

4) Koska lausuntopyyntö tältä osin koskee sellaista kysymystä, joka jää TKSL:n korvaussäännösten ja tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 ulkopuolelle ja jolla ei ole merkitystä vastuukysymyksen kannalta, lautakunta katsoo työjärjestyksen 1 §:n nojalla, ettei se voi antaa lausuntoa tästä kysymyksestä.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

LIITE: Lausunto 17/34/81