Haku

12/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/80

Ratkaisu annettu: 06.02.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.6 kohdan tulkinnasta. Sanotun ehtokohdan mukaan korvausta ei suoriteta, "jos vahinko on johtunut lain, asetuksen tai viranomaisen antaman määräyksen tai luvan vastaisesta kuormaustavasta". Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja, liikenteenharjoittaja B on kuljettanut kaivuria, joka kuljetuksen aikana on osunut alikulkusiltaan, jonka korkeudeksi tie- ja vesirakennuslaitos (TVL) on ilmoittanut 4,5 m. Kaivuri oli vaurioitunut. TVL:n antaman, kuljetuksessa käytettyä ajoneuvoa koskevan kuljetusluvan mukaan kuormatun ajoneuvon suurin korkeus maasta mitattuna saa olla enintään 4,4 m. Vakuutusyhtiö A on tiekuljetusvakuutuksen yleisten vakuutusehtojen 1.4.3.6 kohdan perusteella evännyt korvausvaatimuksen.

Vakuutusyhtiö A on todennut, että alikulkusillan korkeus on 4,5 metriä ja TVL:n luvan sallima korkein kuorman korkeus 4,4 metriä. Koska kuorma ei mahtunut alikulkusillan alta, on sen korkeus ylittänyt 4,5 metriä. Kyseinen silta olisi voitu ohittaa ajamalla vieressä olevan rampin kautta sen yli. Koska kuorman korkeus on ylittänyt sallitun korkeuden, kysymys on luvanvastaisesta kuormaustavasta ja kun vahinko on aiheutunut tästä syystä, vakuutusyhtiö A on hylännyt korvausvaatimuksen.

Liikenteenharjoittaja B on todennut, että ajoneuvon kuljettajan mukaan kuljetettavan kaivurin korkeus ei ylittänyt 4,4 metriä, vaan kuorman heilahtamisen vuoksi kauha osui alikulkusillan kattoon. Heilahduksen syytä kuljettaja ei varmuudella pysty sanomaan, mutta arvelee syyksi tien kallistumaa tai kuoppaa. Kaivurin kauha tarttui vasta sillan toiseen reunaan, joten kaivuri oli melkein pois sillan alta. Kuljetusvahinkoilmoituksessa kuljettaja oli todennut, että hän oli tarkistanut sillalle tullessaan, että kuorma sopii alitse, mutta sillan loppupäässä n. 0,5 metriä ennen sillan päättymistä kaivupuomi oli ottanut kiinni sillankanteen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo saatetun todennäköiseksi, että kuorma on osunut sillan kanteen rahdinkuljettajan auton kulkusuuntaan nähden lähellä sillan takareunaa. Kuorman osuminen sillan kanteen on voinut johtua paitsi siitä, että kuorman korkeus on ylittänyt tie- ja vesirakennuslaitoksen ilmoittaman sillan suurimman alikulkukorkeuden, myös siihen nähden, että kuorman suurimman sallitun korkeuden ero on vain 10 cm, esim. mahdollisesta kuorman heilahtamisesta tai ajoradan pinnanmuodostuksesta. Pelkästään ilmoitetun sillan korkeuden perusteella ei sen vuoksi ole osoitettu kuorman ylittäneen kuljetusluvan mukaista sallittua korkeutta ja sitä, että kuljettaja olisi jättänyt huomioon ottamatta kuljetusehdoissa mainitun kehotuksen noudattaa siltojen alikulkukorkeuksia.

Lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö A ole näyttänyt vahingon johtuneen viranomaisten antaman määräyksen tai luvanvastaisesta kuormaustavasta eikä vakuutusyhtiö A:n siten tule lautakunnassa esittämänsä selvityksen perusteella evätä korvausta tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.6 kohdan perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA