Haku

12/77/83

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/77/83

Ratkaisu annettu: 08.06.1983

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli 31.1.1983 ottanut lähettäjältä Helsingistä kuljetettavakseen erän alumiiniprofiileja, jotka oli pakattu pahvipakkaukseen. Tavara piti kuljettaa vastaanottajalle Kajaaniin, jonne lähetys saapui 2.2.1983. Tavara luovutettiin Kajaanin rahtiasemalle, josta vastaanottaja nouti lähetyksen kuljettaen sen edelleen noin 500 metrin matkan omalla autollaan. Tavara oli lähetetty jälkivaatimuksella ja se oli siis maksettava ja kuitattava ennen kuin vastaanottaja sai sen haltuunsa. Vastaanottajan ilmoituksen mukaan lähetys oli vastaanotettaessa päällisin puolin ehjä eikä tuolloin ollut syytä epäillä kuljetusvaurioita. Vastaanottaja oli välittömästi saatuaan lähetyksen haltuunsa 4.2.1983 ilmoittanut vaurioita vakuutusyhtiölle, jonka jälkeen tarkastuskertomus tapahtuneesta vahingosta laadittiin 7.2.1983.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö on torjunut korvausvaatimuksen sillä perusteella, että tavara on luovutettu vastaanottajalle ilman että yhtiö olisi tehnyt siitä reklamaatiota kuljetuksen suhteen. Yhtiön kannan mukaan rahdinkuljettajalla ei ole TKSL:n mukaista vastuuta, koska lähetys on vastaanotettu huomautuksitta.

Lausuntopyyntö

Vastaanottaja pyytää lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiön tulkinta oikea.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että tapahtumahetkellä voimassa olleen TKSL:n 40 §:n 1 momentin mukaan, joka koskee reklamaatiota, kotimaisessa kuljetuksessa on sen, joka tahtoo korvausta tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta, ilmoitettava siitä kohtuullisen ajan kuluessa rahdinkuljettajalle.

Kyseisessä tapauksessa vastaanottaja on tehnyt reklamaation samana päivänä, jolloin lähetys noudettiin Kainuun rahtiasemalta. Tuossa vaiheessa lähetys oli ehjä eikä vaurioita huomattu.

Lautakunta toteaa, että asiakirjoista ei voida selvittää lähetyksen vaurioitumisajankohtaa. Kun rahdinkuljettaja on luovuttanut lähetyksen Kainuun tavara-asemalle, josta vastaanottaja on siirtänyt sen edelleen, lautakunta katsoo, TKSL:n 27 §:ään viitaten, että rahdinkuljettajaa ei voida asettaa vastuuseen tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA