Haku

1/235/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/235/92

Ratkaisu annettu: 10.04.1992

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Vastaanottaja

TAPAHTUMA

Rahdinkuljettaja oli 13.11.1991 laaditulla rahtikirjalla ottanut kuljetettavaksi muun ohessa yhden reikäpeltirullan Hyvinkäältä Jyväskylään. Lähettäjä oli lastannut reikäpeltirullan perävaunun etuosaan etuseinää vasten. Rahdinkuljettaja oli sitonut reikäpeltirullan sisäholkin puolelta liinalla asettaen liinan kiinnityskoukut lavan sisäpuolella lattiapintaan upotettuihin kiinnityskohtiin. Rahdinkuljettaja oli huomautuksitta hyväksynyt kuljetettavan tavaran. Rahdinkuljettajan ilmoituksen mukaan matkalla ei ollut tapahtunut mitään poikkeavaa ja kuljetus oli suoritettu normaalisti.

Vastaanottajan edustajat olivat tavaraa vastaanottaessaan havainneet, että rulla oli litistynyt, sen pyöreä sisäholkki murskaantunut ja peltirulla vahingoittunut. Tavara oli kuitenkin kuitattu vastaanotetuksi huomautuksitta. Reklamaatio tavaran vahingosta oli tehty kuljetusta seuraavana päivänä.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, voidaanko rahdinkuljettajan katsoa olevan vastuusta vapaa sattuneessa vahingossa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 40 a §:n 1 momentin mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Jos muistutus laiminlyödään, on kannevalta pykälän 3 momentin mukaan menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan ja vahingonkärsineen oman myöntämisenkin nojalla lautakunta toteaa, että tavara on ollut näkyvästi vahingoittunut vastaanottohetkellä. Lautakunta toteaa edelleen, että kuljettajalle ei ole tehty reklamaatiota tavaraa vastaanotettaessa, vaan vasta seuraavana päivänä.

TKSL 40 a §:n 1 ja 3 momenttien nojalla kanneoikeus rahdinkuljettajaa vastaan on menetetty.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia