Haku

12/228/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/228/91

Ratkaisu annettu: 11.10.1991

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Vastaanottaja, Tanska

Tapahtuma

Tavaran lähettäjä oli tilannut rahdinkuljettajalta sairaalatarvike-erän kuljetuksen Nastolasta Tanskaan. Lähettäjä oli lastannut tavaran rahdinkuljettajan ajoneuvoon 28.9.1990. Rahdinkuljettaja ei ollut lastauksen päätyttyä tehnyt huomautusta tavaran tai sen pakkauksen näkyvissä olevasta tilasta.

Tavara oli saapunut 1.10.1990 määräpaikkaan Tanskaan. Vastaanottaja oli lähetystä vastaanotettaessa havainnut kuljetetun tavaran pakkausten vaurioituneen. Vastaanottaja, joka purki tavaran rahdinkuljettajan ajoneuvosta, laittoi rahtikirjaan leiman "Forbehold for fejl og mangler". Tämän merkinnän vastaanottaja oli laittanut jokaiseen rahtikirjaan automaattisesti, riippumatta siitä oliko perille tulleessa tavarassa havaittu vahinkoja vai ei. Vastaanottaja oli purkanut tavaran ja myöhemmin samana päivänä hän oli telefaxilla tehnyt muistutuksen tavaroiden vahingoittumisesta rahdinkuljettajan edustajalle viittaamatta kuitenkaan vahingon laatuun. Vastaanottajan telefax-muistutuksessa oli todettu vain vahingoittuneeksi väitetyn tavaran summittainen arvo toteamuksin, että lähempiä tietoja tapahtuneesta vahingosta olisi saatavissa, kun vakuutusyhtiön edustaja Tanskassa olisi tarkastanut tavaran. Vahingontarkastaja oli tarkastanut tavaran 3. päivänä lokakuuta 1990 eli kaksi päivää saapumisen jälkeen. Tarkastuksessa oli todettu steriilitavaroiden likaantuneen ja tulleen tarkoitukseensa käyttökelvottomiksi.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, ovatko tapauksessa tehdyt vastaanottajan muistutukset tiekuljetussopimuslain 40 §:n mukaisia, onko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain perusteella vastuussa vahingosta ja onko vahinko korvattava tiekuljetusvakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Tiekuljetussopimuslain 40 §:n 2 momentin mukaan, jos kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta yhdessä rahdinkuljettajan kanssa sen tilaa ja esittämättä rahdinkuljettajalle vähentymisen tai vahingoittumisen laatua osoittavaa muistutusta, katsotaan, jollei muuta näytetä, että tavara oli rahtikirjan osoittamassa tilassa, kun vastaanottaja otti sen vastaan. Jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan tehtävä tässä tarkoitettu muistutus viimeistään tavaraa luovutettaessa, mutta muissa tapauksissa seitsemän päivän kuluessa. Jollei vähentyminen tai vahingoittuminen ole ulkoisesti havaittavissa, muistutus on tehtävä kirjallisesti.

Lautakunta toteaa, että kansainvälisessä kuljetuksessa reklamaation laiminlyönti ei aiheuta kanneoikeuden menetystä. Lainkohdassa tarkoitetun reklamaation laiminlyöminen merkitsee vain todistustaakan siirtämistä rahdinkuljettajalta vastaanottajalle.

TKSL 40 §:n 2 momentissa edellytetään, että neutraalissakin reklamaatiossa on esitettävä vähentymisen tai vahingoittumisen yleinen laatu.

Lautakunta toteaa vastaanottajan vastaanottotilanteessa tehneen rutiininsa mukaisesti varauman sekä vähentymisestä että vahingosta ilmoittamatta tuossa varaumassa vahingon yleistä laatua. Varaumaa ei ole yksilöity eikä se osoita suoritettua tavaran tarkastusta.

Lautakunta toteaa, että TKSL:ssa (CMR-sopimuksessa) tarkoitettu reklamaatio on toimenpide, joka liittyy todettuun suoritushäiriöön kuljetuksessa. Kun vastaanottaja rutiininomaisesti ja automaattisesti on tehnyt varauman kaikkiin rahtikirjoihin riippumatta siitä, onko edes väitetty vahinkoa tapahtuneeksi, lautakunta katsoo, että kysymyksessä ei ole TKSL 40 § 2 momentissa tarkoitettu reklamaatio.

Kun rahdinkuljettaja on osoittanut lähettäjän lastanneen ja tukeneen tavaran ja vastaanottajan sen purkaneen, ja on niin ikään tehty todennäköiseksi, että vahinko on aiheutunut lastauksessa tai purkamisessa käytetyn trukin piikistä, lautakunta katsoo muun selvityksen puuttuessa, että tavara ei ole vahingoittunut rahdinkuljettajan hallussa ja katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa.

Näin ollen vahinkoa ei ole korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA