Haku

12/166/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/166/87

Ratkaisu annettu: 22.10.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Milanossa 30.5.1986 päivätyn CMR-rahtikirjan mukaan italialainen yhtiö lähetti Milanosta huolintaliikkeelle Helsinkiin 15.188,85 kg eri vastaanottajille tulevaa tavaraa. Rahtikirjassa huolintaliike on merkitty rahdinkuljettajaksi. Huolintaliike antoi kuljetustehtävän kuljetusliikkeelle, joka puolestaan antoi varsinaisen kuljetustehtävän eräälle liikenteenharjoittajalle.

Liikenteenharjoittajan kertoman mukaan hän on kuljettanut lastiin sisältyvän kappaletavaran Torinosta Milanon kautta Turkuun, mutta Turusta perävaunu on viety jollakin muulla vetoautolla Helsinkiin.

Liikenteenharjoittajan kertoman mukaan kuljettaja ei ole ollut mukana lastauksessa eikä hän ole mitenkään päässyt vaikuttamaan kuorman tekoon. Kuorman tultua valmiiksi se on sinetöity, eikä kuljettaja voi päästä kuormaan käsiksi sen jälkeen.

Liikenteenharjoittajan auto on lausunnonpyytäjän mukaan tuonut kuitenkin kuorman huolintaliikkeen terminaaliin Helsingissä, jolloin kuorman havaittiin olevan epäjärjestyksessä. Matkalla tapahtuneen kuorman siirtymisen seurauksena on kankaanvärjäysainetta sisältäneitä säkkejä rikkoutunut ja mm. lastina olleet pakoputket ovat värjäytyneet.

Pakoputkilähetyksen vastaanottaja on reklamoinut sopimuksen tehnyttä rahdinkuljettajaa, huolintaliikettä, joka puolestaan on reklamoinut alirahtaajaa.

Lausunnonpyytäjä on korvannut rahdinkuljettajan (huolintaliikkeen) tiekuljetusvakuutuksesta pakoputkien puhdistuskulut, 18 489,30 markkaa ja lausunnonpyytäjä on esittänyt tästä takautumisvaatimuksen liikenteenharjoittajalle, jonka hallussa tavara vahingon sattuessa on ollut.

Pakoputkia on lähetyksessä ollut 1 940 kappaletta, painoltaan 8 040 kg.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä toteaa liikenteenharjoittajan autonkuljettajan kuitanneen kuorman huomautuksitta. Rahdinkuljettaja vastaa tavaran ahtaamisesta ja kiinnittämisestä ja hyväksyy lähettäjän lastaustavan, tai hänen on tehtävä siitä varauma. Ei ole näyttöä siitä, että väriainesäkit olisivat rikkoutuneet lastauksen yhteydessä. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan suorittava rahdinkuljettaja on TKSL 12 § 2 momentin, 13 § 3 momentin sekä 27 § 1 momentin nojalla vastuussa kuljetuksen aikana sattuneesta tavaran vahingoittumisesta, jolloin vastuuseen sisältyy matkalla tapahtuneen lastin siirtymisen ja rikkoutumisen muulle lastille aiheuttama vahinko.

Kuljetusliikkeen kanta

Kuljetusliikkeen ilmoituksen mukaan tavara ei ole ollut hänen hallussaan koko matkaa Torino-Helsinki, vaan hän on jättänyt perävaunun Turkuun, josta se on tuotu jollakin muulla vetoautolla Helsinkiin.

Liikenteenharjoittajan ilmoituksen mukaan lastauspaikan terminaalin henkilöstö on toiminut lastaajana eli kuormantekijänä eikä tällaisessa lastauksessa kuljettaja ole mukana. Kuljettaja ei mitenkään pääse vaikuttamaan kuorman tekoon. Liikenteenharjoittajan ilmoituksen mukaan terminaalihenkilöstö lastaa tällaista kappaletavaraa siten, että paketteja on lattiasta kattoon asti.

Tällaista lastia ei ole mahdollista sitoa liinoilla kiinni. Liikenteenharjoittaja epäilee väriainesäkkien rikkoutuneen jo lastauksen yhteydessä. Hän huomauttaa matkan Milanosta Turkuun olevan noin 2 200 km, josta Itä-Saksan kautta kulkee noin 600 km. Liikenteenharjoittaja toteaa Itä-Saksan teiden olevan tunnetusti huonokuntoisia. Hän pitää lähettäjää vastuussa huonosti tehdystä kuormasta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Milanossa 30.5.1986 päivätyn ja allekirjoitetun CMR-kirjan mukaan huolintaliike on kuljettajana sitoutunut kuljettamaan Milanosta Helsinkiin kuorma-autolla kappaletavaraa 15 188,85 kg. Tämän tehtävän huolintaliike on puolestaan antanut kuljetusliikkeelle ja tämä taas siirtänyt tehtävän liikenteenharjoittajalle. Kuljetusliikkeen ajoraportin mukaan liikenteenharjoittaja on saanut kuljetustehtävän 25.5.1986 Turussa ja mainitun ajoraportin mukaan hän on luovuttanut lastin 2.6.1986 kuljetusliikkeen haltuun Turussa.

Lautakunta pitää uskottavana, että kappaletavaralähetyksen on toimittanut Turusta Helsinkiin muu rahdinkuljettaja kuin liikenteenharjoittaja.

Ajoneuvon saavuttua CMR-rahtikirjan mukaiseen määräpaikkaansa Helsinkiin 3.6. tuntemattomaksi jääneen rahdinkuljettajan toimesta kappaletavarakuorman on havaittu olleen epäjärjestyksessä. Kuorman siirtymisen seurauksena on kankaanvärjäysainetta sisältäneitä säkkejä rikkoutunut ja muun ohessa lastina olleet pakoputket ovat värjäytyneet. Huolintaliikkeen vastuuvakuutusyhtiö on sen tiekuljetusvakuutuksesta korvannut pakoputkien puhdistuskulut, 18 489,30 markkaa.

TKSL 10 §:n nojalla rahdinkuljettaja vastaa palveluksessaan olevien tai häneen lukuunsa kuljetuksessa toimivien henkilöiden menettelystä tehtävän suorittamisessa kuten omista teoistaan ja laiminlyönneistään.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan huolintaliike on siirtänyt koko kuljetustehtävän kuljetusliikkeelle, joka puolestaan on antanut alirahtauksena liikenteenharjoittajalle vain osarahtauksen Italiasta Turkuun.

Viimeksi mainitun kuljetusliikkeen ajoneuvo on saapunut Turkuun 2.6.1986, jossa se toimeksiantajakuljetusliikkeen ajoraportin mukaan on jätetty tämän haltuun.

Kuljetusliike ei ole reklamoinut liikenteenharjoittajaa lastivaurioista, vaan se on huomautuksitta vastaanottanut tavaran ja toimittanut sen edelleen Helsinkiin muulla kuin liikenteenharjoittajan vetoautolla. Vasta Helsingissä kuormaa purettaessa 3.6.1986 on havaittu lastinsiirtymä ja tapahtunut vahinko.

Rahdinkuljettaja on TKSL 27 § 1 momentin nojalla vastuussa tavarasta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana.

Liikenteenharjoittajan hallussa tavara on ollut 29.5.–2.6.86 ja sen toimeksiantaja-kuljetusliike on vastaanottanut tavaran huomautuksitta.

Lautakunnalle ei ole esitetty Turku-Helsinki -kuljetuksen osalle kuljetusasiakirjaa eikä myöskään Milanossa 30.5.1986 laadittuun CMR-rahtikirjaan ole merkitty reklamaatiota.

TKSL 13 §:n 3 momentin nojalla, mikäli rahdinkuljettaja ei ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä eikä muuta näytetä, on katsottava tavaran ja pakkauksen havaittavissa olleen tilan tavaraa kuljetettavaksi otettaessa olleen hyvän. Näin Turkuun 2.6.1986 liikenteenharjoittajan vastuulla olleen tavaran kunnon on katsottava olleen hyvän sitä Turusta Helsinkiin kuljetettavaksi annettaessa, kun kuljetuksen Turusta Helsinkiin suorittaneen kuljettajan ei ole näytetty tehneen tavaran kunnosta varaumaa.

Lautakunta katsoo, että liikenteenharjoittaja ei ole vastuussa lastin siirtymisen ja rikkoutumisen muulle lastin osalle aiheuttamasta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA