Haku

12/131/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/131/85

Ratkaisu annettu: 28.11.1985

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettajan autonkuljettaja vei 30.4.–1.5.1985 jäätelö- ja jogurttierän lähettäjältä Sipoosta Kuopioon. Autonkuljettaja sai tavaran purkamista varten aamuyöllä 1.5. vastaanottajan varaston avaimet yövartijalta. Kuljettaja purki koko tavaraerän kylmävarastoon, koska rahtikirjaan ei ollut merkitty erityisiä kuljetusohjeita eikä purkauspaikassa ollut erikseen merkitty viitoin kylmävarastoa tai pakastevarastoa. Vapunpäivän johdosta tavaraa ei kuitenkaan aamulla jaeltu edelleen, mikä olisi ollut normaali käytäntö. Tämän vuoksi jäätelö suli lämpimässä varastotilassa.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö on viitannut tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen kohtaan 1.4.3.10 ja kieltäytynyt suorittamasta tiekuljetusvakuutuksen perusteella korvausta vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja TKSL:n säännösten perusteella yksin vastuussa tapahtuneesta vahingosta ja onko sen tulkinta vakuutusehtojen kohdasta oikea.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa muun muassa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Esillä olevassa tapauksessa on lähinnä kyse siitä, onko rahdinkuljettaja menetellyt asianmukaisesti jättäessään kuljetettavana olleen jäätelöerän kylmävarastoon.

Lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei jäätelöerään ollut asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan merkitty, että jäätelö oli sijoitettava pakastevarastoon. Lisäksi lautakunta toteaa, ettei pakastevarastoa ollut merkitty kyltein. Lautakunnan käsityksen mukaan lähettäjän tulee huolehtia, että tieto siitä, miten rahdinkuljettajan edustajan eli kuljettajan tulee menetellä määräpaikalla annetaan tarkoituksenmukaisella tavalla silloin, kun vastaanottajan edustaja ei ole paikalla tavaraa luovutettaessa.

Rahdinkuljettajalla on ollut tarvittavat tiedot jäätelöerän sijoittamisesta. Vahinko onkin lautakunnan käsityksen mukaan syntynyt sen johdosta, ettei kuljettajalle ole nimenomaisesti huomautettu jäätelön sijoittamisesta eikä kuljettaja ole reagoinut siihen, että hän jätti jäätelön kylmävarastoon.

Se seikka puolestaan, ettei pakastevarastoa ollut asianmukaisesti merkitty, ei sinänsä ole johtanut vahinkoon, sillä kuljettajalla olisi ollut mahdollisuus soittaa yömiehelle saadakseen tietoja jäätelön sijoittamisesta, jos hän olisi kiinnittänyt huomiota kylmävarastoon sijoittamiseen liittyviin riskeihin.

Näin ollen lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n nojalla vastuussa syntyneestä vahingosta.

Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 kohdan 1.4.3.10 mukaan korvausta ei makseta vakuutuksesta, jos vahinko on johtunut liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä, paitsi milloin vahinko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta vakuutuksenottaja on vastuussa.

Tavara on vahingoittunut varsinaisen kuljetussuorituksen jälkeen sen johdosta, ettei sitä ollut sijoitettu asianmukaiseen varastotilaan. Lautakunnan käsityksen mukaan vahinko ei ole syntynyt siten, että ehtojen kyseistä kohtaa voitaisiin soveltaa.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia