Haku

12/106/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 12/106/84

Ratkaisu annettu: 18.10.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja oli vuokrannut perävaunun italialaisen huolintaliikkeen käyttöön, joka oli hankkinut omaan lukuunsa kappaletavaralastin ja kuormannut perävaunun. Rahdinkuljettajan vetoauto kuljetti perävaunun toisen huolintaliikkeen terminaaliin, jossa todettiin sinettien olleen ehjät. Rahdinkuljettajan paikallistoimisto Lyypekissä laati laivausmuodollisuuksien vaatiman tavaraluettelon tavaran lähettäjän, italialaisen huolintaliikkeen antamien telekstietojen perusteella. Rahdinkuljettaja ei tarkastanut lastin koostumusta. Lähetyksen saavuttua Helsinkiin siitä havaittiin puuttuvan kaksi kartonkia tavaroita.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo, että TKSL:n 13 §:n mukaan kollien lukumäärän sekä muiden merkkien ja numeroiden katsotaan olevan rahtikirjamerkintöjen mukaisia, jollei rahdinkuljettaja ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja syytä tai ellei muuta näytetä. Sama koskee tavaran ja pakkauksen havaittavissa olevaa tilaa tavaraa kuljetettavaksi otettaessa.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko regressivaatimuksen kohteena oleva vakuutusyhtiö rahdinkuljettajan kuljetusvakuutuksen myöntäneenä yhtiönä velvollinen suorittamaan lausunnonpyytäjävakuutusyhtiölle takaisinsaantivaatimuksen. Viimeksi mainittu on suorittanut vahingosta korvauksen huolintaliikkeen vastuuvakuutuksen perusteella pohjoismaisen speditööriliiton määräysten 21 §:n mukaisesti. Vakuutusyhtiö tiedustelee lautakunnan kantaa siitä, onko rahdinkuljettajaa pidettävä vastuussa tavaran katoamisesta tiekuljetussopimuslain perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatujen tietojen perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettajan Lyypekin toimisto on 29.12.1981 laatinut kolmisivuisen tavaraluettelon, joka käsittää 28 eri lähetystä ja sisältää mm. vakuutuksen, että tavaraluettelon mukaiset tavarat on lastattu ajoneuvoon ja että siihen ei ole otettu muita tavaroita. Kyseinen asiakirja on laadittu tavaran lähettäjän, perävaunun lastauksen suorittaneen italialaisen kuljetusliikkeen lähettämien telekstietojen perusteella. Rahdinkuljettajan edustaja ei ole suljettua perävaunua tarkastanut, eikä näin ollen varmistautunut kuljettavan kuorman kollilukumäärästä ym. eikä myöskään ole tehnyt varaumaa tavaraluetteloon siitä, ettei luettelon tietoja ole voitu tarkastaa.

Siihen nähden, että rahdinkuljettaja on selvittänyt ottaneensa perävaunun kuljetettavakseen ehjin sinetein, lautakunta katsoo selvitetyksi, että katoaminen on tapahtunut ennen kuin tavara otettiin kuljettavaksi. Tämän vuoksi lautakunta katsoo TKSL:n 13 §:n 2 momentin 2. virkkeen ja 27 §:n nojalla, ettei rahdinkuljettaja ole vastuussa puuttuvista kolleista.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA