Haku

1/189/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/189/89

Ratkaisu annettu: 30.05.1989

Lausunnonpyytäjä: Maahantuoja

Tapahtumatiedot

Kuljetusliikkeen ajoneuvolla Espanjasta Helsinkiin saapui vastaanottajalle kiinankaalia 8.4.1988. Korvausta vaativan osapuolen ilmoituksen mukaan todettiin tavaraa purettaessa lämpötilan kuljetustilassa olleen +13 ºC - +14 ºC, kun rahtikirjan mukaan ohjelämpötilan olisi tullut olla +2 ºC. Peräosan korkeasta lämpötilasta johtuen siinä kuljetettu tavara oli suurelta osin pilaantunutta.

Ajoneuvoyhdistelmän veto-osassa ollut kiinankaali oli täysin kunnossa, koska lämpötila oli ollut ohjeiden mukainen. Tavaraa vastaanotettaessa ja sen kuntoa kuljettajan kanssa tarkastettaessa on vastaanottajan huolintakorttiin merkitty virheellinen lämpötila samoin kuin ulkoisesti havaittu vaurio eli kiinankaalin keltaisuus. Rahdinkuljettajan edustaja on kertonut perävaunun kylmäkoneen reistailleen matkan aikana.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta kylmäkoneessa olleen vian ja vastaanottajan lausunnon perusteella.

Vastuuvakuutusyhtiön kanta

Kuljettajan vastuuvakuutusyhtiö katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa pääasiassa seuraavin perustein.

Tiekuljetusvakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin kuljetettavalle tavaralle tapahtunut vahingoittuminen. Korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että rahdinkuljettaja on TKSL 40 §:n mukaan, jos kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta yhdessä rahdinkuljettajan kanssa sen tilaa ja esittämättä rahdinkuljettajalle vähentymisen tai vahingoittumisen laatua osoittavaa muistutusta, katsotaan, jollei muuta näytetä, että tavara oli rahtikirjan osoittamassa tilassa, kun vastaanottaja otti sen vastaan. Jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan tehtävä tässä tarkoitettu muistutus viimeistään tavaraa luovutettaessa. Muussa tapauksessa muistutus on esitettävä seitsemän päivän kuluessa, sunnuntai- ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. Jollei vähentyminen tai vahingoittuminen ole ollut ulkoisesti havaittavissa, muistutus on tehtävä kirjallisesti.

Vastuuvakuutusyhtiön saamien selvitysten mukaan rahdinkuljettaja on kuljettanut 5.800 kg ja 7.000 kg kiinankaalia kahdelta eri lähettäjältä Espanjasta Helsinkiin. Rahtikirjaan on merkitty lähettäjän ohjeena kuljetuslämpötilaksi +2 ºC. Rahtikirjan mukaan tavarat on vastaanottajan varastolla kuitattu 8.4.1988 vastaanotetuiksi hyvässä kunnossa. Vastaanottaja oli mitannut tavaran lämpötilan vastaanottamisen yhteydessä. Kuljettajalta saatujen tietojen mukaan hänellä on ollut ongelmia auton jäähdytyslaitteen kanssa kuljetuksen aikana. Kun vastaanottaja on tarkistanut tavaran tilan luovutuksen yhteydessä ja kuitannut tavaran vastaanotetuksi hyvässä kunnossa, vastuuvakuutusyhtiö katsoo, ettei tavara ole vahingoittunut kuljetuksen aikana, minkä vuoksi rahdinkuljettaja ei myöskään ole vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Jos kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta yhdessä rahdinkuljettajan kanssa se tilaa ja esittämättä rahdinkuljettajalle vähentymisen tai vahingoittumisen laatua osoittavaa muistutusta, katsotaan TKSL 40 § 2 momentin mukaan, jollei muuta näytetä, että tavara oli rahtikirjan osoittamassa tilassa, kun vastaanottaja otti sen vastaan. Jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, on vastaanottajan tehtävä tässä tarkoitettu muistutus viimeistään tavaraa luovutettaessa. Muissa tapauksissa muistutus on esitettävä seitsemän päivän kuluessa, sunnuntai- ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta. Jollei vähentyminen tai vahingoittuminen ole ulkoisesti havaittavissa, muistutus on tehtävä kirjallisesti.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan on liikenteenharjoittajan ajoneuvoyhdistelmällä saapunut Espanjasta vastaanottajalle kiinankaalia 8.4.1988. Osapuolten kertomukset tavaraa vastaanotettaessa tapahtuneen tarkastuksen osalta poikkeavat toisistaan.

Lautakunta toteaa mm. vastaanottajan huolintakorttiin tehdyn merkinnän nojalla, joka siihen sisältyvine huomautuksineen on seuraavana päivänä eli 9.4.1988 toimitettu tavaran myyjälle, että ajoneuvon perävaunun lämpötila on kuljetuksen päättyessä ollut +13 ºC - +14 ºC. Tähän nähden ja katsoen, ettei muutenkaan ole syytä epäillä tietoa, jonka mukaan ajoneuvon kylmäkone on ollut viallinen ja tavara perille tullessaan vahingoittunut, lautakunta katsoo vastaanottajan kumonneen TKSL 40 § 2 momentissa tarkoitetun olettaman. Lautakunta katsoo näin ollen rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA